brazilië.startpagina.nl              

     
                                          

Deze bestemming was het slot van een transatlantische cruise in december 2007. Voor de route daarvan klik op de kaart hierboven en voor alle foto's van de gehele cruise, klik hier.

Het bezochte deel van dit immense land is de noord-oostelijke op zich al gigantische kustregio met o.a. de grote en bekende deelstaten Pernambuco en Bahia. Portugese en Hollandse kolo-nisten hebben blijvend hun stempel gedrukt op deze relatief dichtbevolkte regio.
Enerzijds door de slavenhandel en suikerrietplantages, ander-zijds door de Europese cultuur, waarvan de invloed duidelijk zichtbaar is in kerken en andere historische gebouwen.

De verbouw van suikerriet is wijd verspreid voor het verplichte gebruik van alcohol als motorbrandstof. Verder beschikt deze kustregio over uitgestrekte stranden, de basis voor het toerisme als een belangrijke economische factor.

 

Na de oversteek van de atlantische oceaan en het passeren van de evenaar komt voor het eerst Braziliaans grondgebied in zicht en wel de eilandenarchipel Fernando de Noronha.
Daarna beginnen we het bezoek aan het vasteland van Brazilië met de kustplaats Receife en tweelingstad Olinda in deelstaat Pernambuco. De volgende plaatsen op de route zijn Maceiò in de kleine deelstaat Alagoas en het bijzondere Salvador da Bahia, onze favoriete stad in dit deel van Brazilië in de deelstaat Bahia.
Via cacaostad Ilhéus komen we tenslotte natuurlijk terecht in het indrukwekkende, spectaculaire Rio de Janeiro. Een passend en bijzonder slot van deze reis.

Tot mijn grote verdriet was het ook het slot van de laatste reis van mijn vrouw en reisgenote Corrie. Zij is 2 weken na thuis-komst overleden tengevolge van een bizar ongeluk. Voor belangstellenden, zie de speciale pagina voor Corrie

 

Fernando de Noronha

Een braziliaanse (21) eilandenarchipel, ...

Fernando de Noronha

... 354km van 't vas-teland, vroeger in ...

Fernando de Noronha

.. portugese, engelse, franse, nederlandse ..

Fernando de Noronha

.. handen geweest, nu ruim 2000 inwoners ..

Fernando de Noronha

... levend van beperkt toerisme, sinds ...

Fernando de Noronha

... 2001 op Unesco-Werelderfgoedlijst

 

Brazilië

Eerste blik op vaste-land en oostkust ...

Recife

.. van Brazilië en aan-komst in deze stad ..

Recife

... in deelstaat Per-nambuco, de pier ...

Recife

... met zicht op koe-pel Palácio da Justiça

Recife

Eerst ontvangst op de kade en dan de ...

Recife

... oude stad in van Recife (betekent 'rif')

Recife

Palácio da Justiça aan Praça da República, ..

Recife

... plein in wijk Santo Antônio, met jonge ...

Recife

... kerstkunst, oude Baobab-boom en ...

Recife

... Vesta, godin van de huiselijke haard

Recife

Palácio das Princesas met ervoor 'onze' ...

Recife

.. gouverneur Mauricio van Nassau in 1630

Recife

Casa da Cultura in de wijk São José is een ..

Recife

... voormalige gevan-genis, de cellen ...

Recife

... herbergen nu win-keltjes met kunst-...

Recife

...-nijverheid uit de streek en ook ...

Recife

... natuurlijk toeris-tische koopwaar

Recife

Men kan zich de ge-vangenis nog voor-..

Recife

...-stellen, wel even de lift wegdenken

Recife

Notenstalletjes op 'n rij in de wijk São José

Recife

Praia de Boa Viagem, strand en boulevard ..

Recife

... in nieuw stadsdeel, je moet alleen, net ...

Recife

... als hij, niet bang zijn voor haaien

Olinda

Ofwel 'O Schone', ge-sticht 1535, door ...

Olinda

... Hollanders in 1631 in brand gestoken

Olinda

Igreja e Mosteiro de São Bento, kerk en ...

Olinda

... klooster in zuiden van de Oude Stad

Olinda

Catedral da Sé ofwel Igreja de São Sal-...

Olinda

...-vador do Mundo, interieur met o.a. ...

Olinda

... 'n portugees Azule-jos-tegeltableau en ..

Olinda

... terras met de vol-gende uitzichten, ...

Olinda

... zoals naar haven met Costa Classica

Olinda

Igreja do Convento de Santo Antônio do Carmo en .. Igreja ..

Olinda

... de Nossa Senhora das Neves e Conven-to de São Francisco

Olinda

Uitzicht vanaf 't plein bij Alto da Sé ofwel ...

Olinda

... 'Heuvel van de Ka-thedraal', veel sou-...

Olinda

..-venirkraampjes en 's avonds eettentjes

Olinda

Igreja de Nossa Sen-hora da Misericórdia

Olinda

Ook deze kerk laat zien waarom deze ...

Olinda

... stad op Werelderf-goedlijst Unesco staat

Maceiò

In kleine onbekende deelstaat Alagoas

Maceiò

De skyline van deze stad vanuit de haven

Maceiò

Catedral Nossa Sen-hora dos Prazeres ...

Maceiò

... uit 1859, het was half december en ...

Maceiò

... er werden 'kerst-pakketten' onder ...

Maceiò

... arme inwoners/pa-rochianen uitgedeeld

Maceiò

Verse cocosmelk en suikerrietsap

Maceiò

Een aantal voorbeel-den in het centrum ...

Maceiò

... van de schilderach-tige en kleurrijke ...

Maceiò

... bouwstijl, veel ver-keert helaas nogal ...

Maceiò

... in vervallen staat zoals deze kerk

Maceiò

't Zorgt wel voor leuke contrasten in één ...

Maceiò

... straat tussen oud en nieuw, al dan ...

Maceiò

.. niet nog in gebruik en van creatieve ...

Maceiò

... schoonheid met creatieve chaos

Maceiò

Toetoeroetoe of Pau-wenbloem, mooier ...

Maceiò

.. dan suikerriet maar dat is weer lekkerder

Maceiò

Folklore-museum in villa t/o strand, iets ..

Maceiò

... verderop krotten-wijk bij Porto de ...

Maceiò

... Jaraguà (voor o.a. luxe cruiseschepen)

Salvador da Bahia

Stad heet voluit Cida-de do Salvador da Bahia de Todos os Santos ...

Salvador da Bahia

... ofwel Stad van de Verlosser aan de Baai van Alle Heiligen

Salvador da Bahia

Forte São Marcelo in de baai voor deze ...

Salvador da Bahia

... stad in de dichtbe-volkte deelstaat Bahia een welkomstcomité

Salvador da Bahia

Charmante couleur locale, de volgende ..

Salvador da Bahia

... dames bieden al-lemaal koel vervoer

Salvador da Bahia

De toeristenpolitie in minder koel vervoer

Salvador da Bahia

Lacerda-lift, 72m naar de bovenstad

Salvador da Bahia

Benedenstad met Mercado Modelo ...

Salvador da Bahia

... en havenwijk met Terminal Maritimo

Salvador da Bahia

Vervallen deel bene-denstad vanaf ...

Salvador da Bahia

... Praça (plein) Tomé de Souza met dit ...

Salvador da Bahia

... Palácio Rio Branco, vroeger zetel van ...

Salvador da Bahia

... gouverneur, nu museum, naast 't ..

Salvador da Bahia

.. Gemeentehuis(l) en Kamer Koophandel(r)

Salvador da Bahia

Kerstversieringen aan Praça da Sé, ook ...

Salvador da Bahia

... aan dit plein de Igreja da Misericórdia

Salvador da Bahia

Plein Terreiro de Je-sus met Igreja de ...

Salvador da Bahia

... São Domingos en de fontein van vier ...

Salvador da Bahia

... Bahia-rivieren, aan plein Terreiro de ...

Salvador da Bahia

... Jesus ook schilder-achtige panden en ...

Salvador da Bahia

... deze Catedral Ba-sílica uit 1672 met ...

Salvador da Bahia

... hier één van de 13 barokke altaren

Salvador da Bahia

Vanuit Catedral de Igreja São Pedro ...

Salvador da Bahia

... dos Clérigos ook aan plein Terreiro ...

Salvador da Bahia

... de Jesus met sla-pende bedelaars

Salvador da Bahia

Het nabijgelegen Lar-go do Cruzeiro ...

Salvador da Bahia

... (hier het Cruzeiro) de São Francisco en ..

Salvador da Bahia

... interieur Igreja de São Francisco, daar ...

Salvador da Bahia

... om de hoek deze Igreja da Terceira ...

Salvador da Bahia

... Ordem de São Francisco, vandaar ..

Salvador da Bahia

... verder in pittores-ke en nieuw leven ...

Salvador da Bahia

... ingeblazen popu-laire bovenstadwijk ..

Salvador da Bahia

... Pelourinho, wijk was nogal in verval ...

Salvador da Bahia

... geraakt en hon-derden huizen zijn ...

Salvador da Bahia

... gerenoveerd dank-zij trommelaars die ...

Salvador da Bahia

... bekend werden na samenwerking met ..

Salvador da Bahia

... artiesten als Paul Simon en Michael ...

Salvador da Bahia

... Jackson, wijk is nu populair bij toeristen

Salvador da Bahia

Symbool van wijk is deze Slavenkerk ...

Salvador da Bahia

... ofwel Igreja de Nossa Senhora do ..

Salvador da Bahia

... Rosário dos Pretos aan het Largo do ...

Salvador da Bahia

... Pelourinho met de-ze vrouwen in kleder-

Salvador da Bahia

-dracht, net als deze levensgrote poppen

Salvador da Bahia

In wijk Barra, Forte de Santa Maria, 17e eeuw

Salvador da Bahia

Vuurtoren en Forte de Santo Antônio da ...

Salvador da Bahia

... Barra met hydro-grafisch museum ...

Salvador da Bahia

... op zuidwest punt van stad aan Praia ...

Salvador da Bahia

... da Barra aan Baai van Alle Heiligen

Salvador da Bahia

Terug in havenwijk in de hete overdekte ...

Salvador da Bahia

... Mercado Modelo tussen kade en de ...

Salvador da Bahia

... Elevador Lacerda naar de bovenstad

Ilhéus

Midden in cacaoregio, 90% van produktie ...

Ilhéus

... in Brazilië (één na grootste ter wereld)

Ilhéus

Praça Dom Eduardo met bar Vesúvio en ..

Ilhéus

... front van Catedral de São Sebastião ...

Ilhéus

... en enige interieur-foto's van deze ...

Ilhéus

... nog vrij nieuwe (1931) kathedraal

Ilhéus

Via glas in lood-raam kijkt men op Praça ...

Ilhéus

... Dom Eduardo en bar Vesúvio, dat ...

Ilhéus

... bekend is uit boek van schrijver Jorge ...

Ilhéus

... Amado, met dit museum voor hem

Ilhéus

Paço Municipal en de Prefeitura in het ...

Ilhéus

... centrum met meer kleurrijke gebouwen

Ilhéus

Buiten het centrum is het echte gezicht ...

Ilhéus

... van de stad te zien met de altijd leuke ...

Ilhéus

... markten waar de lokale bewoners ...

Ilhéus

... hun inkopen doen, wij verbazen ons ...

Ilhéus

... soms over presen-tatie en hygiëne ...

Ilhéus

... en soms is het aanbod aandoenlijk

Rio de Janeiro

Aankomst in haven van Rio met zicht ...

Rio de Janeiro

... op Ponte (brug) Pres. Costa E.Silva

Rio de Janeiro

Vanaf Costa Classica in haven met in de ...

Rio de Janeiro

.. verte Christusbeeld op Corcovado-berg

Rio de Janeiro

Centrum, voor kaart groot-Rio zie boven

Rio de Janeiro

Centrum, zijkant van Teatro Municipal ...

Rio de Janeiro

... en detail van dit fraaie theater

Rio de Janeiro

Câmara de Verea-dores (wethouders)

Rio de Janeiro

Pão de Açúcar, 't be-roemde Suikerbrood

Rio de Janeiro

Het meest luxe hotel van Rio aan .. jawel ..

Rio de Janeiro

... 't beroemde Praia de Copacabana op ...

Rio de Janeiro

... een rustige strand-dag, een paar ...

Rio de Janeiro

.. dagen hiervoor was het drukker met ...

Rio de Janeiro

... een gratis concert van de Rolling Stones

Rio de Janeiro

Lagoa (meer) Rodrigo de Freitas en nog ...

Rio de Janeiro

... eens vanaf Mirante (uitzicht) Dona Marta

Rio de Janeiro

Ook deze havenzich-ten zijn vanaf dat ...

Rio de Janeiro

.. uitzichtpunt halver-wege Corcovado-berg

Rio de Janeiro

Het Suikerbrood is ook vanaf Mirante Dona ..

Rio de Janeiro

.. Marta, evenals zicht op wijk Botafogo ...

Rio de Janeiro

... met begraafplaats, rechts is Copacabana

Rio de Janeiro

Nog stukje oerwoud in Tijuca-park, hier bij ..

Rio de Janeiro

.. Mirante Dona Mar-ta halverwege de ...

Rio de Janeiro

... Corcovado(709m) met Christusbeeld ..

Rio de Janeiro

... van 38m, bereik-baar met trap of lift

Rio de Janeiro

Tele-foto van Costa Classica bij Silva-brug

Rio de Janeiro

Vanaf Corcovado pa-norama's als hier te-rug op Mirante Dona ..

Rio de Janeiro

... Marta, Suikerbrood, baai en de wijken Fla-mengo en Botafogo

Rio de Janeiro

Tele-foto Pão de Açú-car, Baía de Guana-bara en Praia da Urca

Rio de Janeiro

Lagoa Rodrigo de Freitas en Ipanema-wijk met strand en ...

Rio de Janeiro

... daarnaast de ren-baan Jóquei Clube en Jardim Botânico

Rio de Janeiro

Slot van reis en aller-laatste foto van mijn vrouw Corrie in leven

Brazilië (168x)07