china.startpagina.nl               
 

                                            


                   

Shanghai

En van de 3 gou-den Boeddha's in de Grote Zaal van de ...

Shanghai

... Weelde, dit zijn Luohans ookwel Ar-hats, discipelen ...

Shanghai

... van Boeddha, door hun heiligheid hebben zij het ...

Shanghai

... Nirvana al be-reikt, maar met een ladder lukt dat ook

Shanghai

Grafisch sfeerplaatje binnen de Jade Boeddha Tempel ...

Shanghai

... met deze liggende witjaden Boeddha en een zittende, foto's ..

Shanghai

... daarvan verbo-den, maar offeren en bidden mag wl

Shanghai

Theehuis Huxingting uit 1784, zigzagbrug stopt kwade geesten

Shanghai

Mandarijntuinen ofwel Yu Yuan uit Ming-pe-riode, in feite 6 ...

Shanghai

... door muren ge-scheiden tuinen, de volgende is een ...

Shanghai

... rotspartij, die grot-ten en ravijnen Zuid-China symboliseert

Shanghai

Bazaar Mandarijn-tuinen, niet echt oud, maar leuk en ...

Shanghai

... populair en mees-tal erg druk, je kunt er ook terecht voor ...

Shanghai

... een voorstelling van straatartiesten, de 1e rang is al bezet

Shanghai

Och, 'n dakpunt meer of minder, overdaad schaadt niet altijd ...

Shanghai

... maar of dat voor deze snacks ook op-gaat, weet ik niet ...

Shanghai

... hoe dan ook, de schooljeugd laat het zich goed smaken

Shanghai

Voor goede koffie in China is er in grote steden 'n Starbucks

Shanghai

Shanghai Museum, architectuur symboli-seert 'ronde hemel en vierkante aarde' ...

Shanghai

... en lijkt ook op een ding-pot uit Shang-dynastie, zij vinden het hier zowiezo leuk

Shanghai

Bronstijd: tijdens Xia-, Shang- en Zhou-dynastin, trommels

Shanghai

Osvormige wijnop-slag ofwel Zun uit vroeg 6e eeuw - 476 vC

Shanghai

Beeldhouwwerk: hou-ten Bodhisattva uit Song-dynastie (960-1279)

Shanghai

Duizend Boeddha's Zuil, uit noordelijke Zhou-dynastie (557-581)

Shanghai

Mij geen details hier-van bekend, iemand suggesties?

Shanghai

Houten Kasyapa-kop, Tang-dynastie (618-907), leerling van ...

Shanghai

... Sakyamuni, noor-delijke Qi-dynastie (550-577)

Shanghai

Keramiek: mij geen details hiervan be-kend, iemand sugges-ties?

Shanghai

Hemelse Wachter, Tang-dynastie (618-908), 3-kleurige sancai-techniek

Shanghai

Kalligrafie: 'Duizend karakters op een rol', heeft even hoog aan-zien als de ...

Shanghai

... Schilderkunst: dit is 'Mistige Bergen' van monnik Kun Can (1612-1673)

Shanghai

Munten: gietmallen Wu Zhu-munt, van 140vC-618 tijdens Han- en Sui-dynastie

Shanghai

Jade: was in het oude China symbool voor macht en rijkdom, hier enige hangers

Shanghai

Minderheden: diverse geborduurde hoofd-deksels, laat 20e eeuw

Shanghai

Tiaoschen-masker met kleurlak uit Tibet

Shanghai

Centrale hal en trappenhuis van Shanghai Museum aan Renmin-plein

Zhu Jia Jiao

Historisch waterstadje aan de Cao Gang-ri-vier, een uur rijden ...

Zhu Jia Jiao

... ten westen van Shanghai, bloeipe-riode tijdens ...

Zhu Jia Jiao

... Ming-dynastie (1368-1644), ook populair als ...

Zhu Jia Jiao

... weekenduitje voor mensen uit Shanghai. Na een boottochtje ...

Zhu Jia Jiao

... al dan niet bege-leid door traditionele liedjes ...

Zhu Jia Jiao

... kunt u bijv. naar de Stadstempel voor wat geestelijke steun

Zhu Jia Jiao

Als u wat twijfelt is misschien een ge-sprek met ...

Zhu Jia Jiao

... zg. waarzeggers of voorspellers iets, door te schudden met ...

Zhu Jia Jiao

... een bos beschre-ven latjes, komt er n naar boven ...

Zhu Jia Jiao

... aan de hand waar-van u meer duidelijk-heid krijgt, hoop ik

Zhu Jia Jiao

Doe het niet als u bang bent dat uw vuile was wordt ...

Zhu Jia Jiao

... buitengehangen. Overigens ... voor de liefhebbers van de ...

Zhu Jia Jiao

... 'Mission Impossi-ble'-films met Tom Cruise, de slot-...

Zhu Jia Jiao

... scenes van nr. III spelen zich hier af, o.a. langs deze kade

Zhu Jia Jiao

De centrumstraatjes hebben leuke winkel-tjes en restaurantjes

Zhu Jia Jiao

Of ... neem wat mee, volgens het bord ver-pakken ze vacuum

Zhu Jia Jiao

Jong geleerd ...

Zhu Jia Jiao

... is ook hier ...

Zhu Jia Jiao

... oud gedaan ...

Zhu Jia Jiao

... ook voor deze straatveegster

Zhu Jia Jiao

Voor lokale hangoud-eren is het gedaan ...

Zhu Jia Jiao

... en zij kijken alleen nog terug

Guilin

In zuid-China tussen de karstheuvels, ge-sticht tijdens ...

Guilin

... Qin-dynastie (221-206 vC), gezellig centrum

Guilin

Vissen met afgerichte aalscholvers 'snachts, wordt al duizenden ja-ren gedaan, de ...

Guilin

... vogels zwemmen onder water naar lam-pen bij boeg, kunnen vis niet doorslikken ..

Guilin

... omdat ze een ring rond de nek dragen, de laatst gevangen vis mogen ze houden

Guilin

Cedermeer met Pa-godes van Maan (l) en Zon (r), veel ...

Guilin

... parken en (te?) veel sierverlichting, hier wat sfeerfoto's ...

Guilin

... van het Houten Draakmeer in over-zicht, van dichtbij ...

Guilin

... en van muzikale voorstelling bij het meer onder de brug

Li-rivier

Boottocht Guilin ~ Yangshuo, 85km in 6 uur, je bent niet de ...

Li-rivier

... enige, wl als je een bamboevlot wilt nemen of een ...

Li-rivier

... meer bescheiden boot als deze, maar dan mis je weer ...

Li-rivier

... alle lekkernijen die aan boord worden ge-bracht voor de ...

Li-rivier

... lunch die op de achtersteven wordt klaargemaakt

Li-rivier

Ondiepe rivier tussen karstheuvels van ...

Li-rivier

... kalksteen gevormd door prehistorische ...

Li-rivier

... afzettingen op de zeebodem en door ...

Li-rivier

... geologische ver-heffingen aan de ...

Li-rivier

... oppervlakte kwa-men, rivier zal ...

Li-rivier

... steeds lager wor-den door wegsijpelen

Li-rivier

Typische kegel-karst-heuvels of Fengcong

Li-rivier

Ook reuzenbamboe is feitelijk een grassoort

Li-rivier

Bewoning en ...

Li-rivier

... toeristische ...

Li-rivier

... voorzieningen ...

Li-rivier

... langs en op de Li

Li-rivier

Hier het 20 Yuanbiljet waarvan ze het ...

Li-rivier

... landschap zo fraai hebben nagebouwd

Li-rivier

Waterbuffels, schijnen trouwens volgens ...

Li-rivier

... chinezen niet te eten te zijn, dat wil ...

Li-rivier

... wat zeggen in de-ze regio! eenden wl

Li-rivier

Woonboot

Li-rivier

Terrassenlandbouw

Li-rivier

Wat is het leven zon-der schotelantenne?

Li-rivier

Nog wat bewoning langs en op de Li

Li-rivier

Geen idee wat ze doen, maar ze ...

Li-rivier

... hebben wl lol, net als deze kinderen

Li-rivier

Bij Yangshuo, zicht terug richting Guilin

Li-rivier

Ofwel Lijiang, einde boottocht bij ...

Yangshuo

... kade en stads-poort naar ...

Yangshuo

... Weststreet ofwel Xi Jie, d straat van ...

Yangshuo

... dit gezellige stadje tussen karstbergen

Yangshuo

Vr hotel aalschol-vervissers en de ...

Yangshuo

... vaste blinde (en dove?) Erhu-speler

Yangshuo

Centrum met wat ...

Yangshuo

... voorbeelden ...

Yangshuo

... van vervoers- ...

Yangshuo

... -mogelijkheden

Yangshuo

ochtendmarkt, o.a. slangenlikeur

Yangshuo

ochtendmarkt vlees

Yangshuo

ochtendmarkt visjes

Yangshuo

ochtendmarkt groente

Yangshuo

ochtendmarkt ontbijt

Yangshuo

ochtendmarkt vlees en (eenden-)eieren

Yangshuo

ochtendmarkt citrus-vruchten

Yangshuo

ochtendmarkt eieren

Yangshuo

ochtendmarkt vlees

Yangshuo

ochtendmarkt schild-pad, vis, aal, slakken

Yangshuo

ochtendmarkt kippen en mas

Yangshuo

ochtendmarkt kippen vr en ...

Yangshuo

... na hun onont-koombare lot

Yangshuo

ochtendmarkt eenden

Yangshuo

ochtendmarkt lunch

Yangshuo

ochtendmarkt een hl vreemd shagje

Yangshuo

ochtendmarkt genees-krachtige kruiden ...

Yangshuo

... wortels en takjes op de ochtendmarkt

Yangshuo

ochtendmarkt kapster, de overbuurman heft blokkades op en ...

Yangshuo

... stimuleert ook de bloedcirculatie d.m.v. vacum nappen

Yangshuo

ochtendmarkt Chinees schaken of Xiangqi

Yangshuo

ochtendmarkt vereen-voudigd Mahjong

Yangshuo

Sanjie Liu's Impres-sion Show, welkom bij prachtige show, ...

Yangshuo

... waarbij met ge-bruikmaking van ver-lichte karstheuvels ...

Yangshuo

... en Li-rivier dage-lijks voor 2500 toe-schouwers een ...

Yangshuo

... show gebaseerd op musical rondom le-gendarische vrouw ...

Yangshuo

... Sanjie Liu (voor-vechtster armen te-gen landeigenaren) ..

Yangshuo

... wordt opgevoerd door 600 lokale figu-ranten van minder-...

Yangshuo

...hedengroepen Yao en Zhuang, ook werk-gelegenheidsproject,

Yangshuo

hun maandloon was $10, zij verdienen nu $3 per voorstelling

Yangshuo

Regisseur is Zhang Yimou, die ook be-trokken is bij de ...

Yangshuo

... openingsshow voor Olympische Spelen Beijing 2008

Hong Kong

Satelietfoto Google Earth, onder Victoria Harbour ligt HK Island met stadsdeel Central en erboven ligt ...

Hong Kong

... stadsdeel Kowloon met o.a. de altijd drukke ader Nathan Road, waar in ...

Hong Kong

... het verkeerslawaai deze blinde muzikan-ten geen schijn van kans hebben

Hong Kong

Van 1841 tot 1997 een Engelse handels-enclave, nog ...

Hong Kong

... steeds autonome regio van China, in-ternationale uitstra-...

Hong Kong

...ling, hoge concen-tratie hoogbouw en er komen dagelijks ...

Hong Kong

... meer verdiepingen bij in dit stadsdeel Kowloon

Hong Kong

Met de spectaculaire Peak Tram uit 1888 naar Victoria Peak

Hong Kong

Vanuit de kabeltram al een voorproefje van het uitzicht op ...

Hong Kong

... stadsdeel Central, hier vandaan en van-af de Peak Tower ...

Hong Kong

... een paar foto's van de vele wolken-krabbers in dit ...

Hong Kong

... voornamelijk fi-nancile epicentrum van Hong Kong

Hong Kong

Jumbo Floating Res-taurant in Aberdeen Harbour aan ...

Hong Kong

... zuidzijde van Hong Kong Island, leuk om een sampan-tochtje ..

Hong Kong

... door deze haven te maken langs tra-ditionele vissers- ...

Hong Kong

... en woonboten, moeilijk zich voor te stellen dat dit ooit ...

Hong Kong

... een vissersplaatsje was, nu is de stad Aberdeen en de ...

Hong Kong

... omringende mo-derne hoogbouw nooit uit het zicht

Hong Kong

Traditionele bamboe-steigers op het Space Museum bij ...

Hong Kong

... Tsim Sha Tsui Wa-terfront in Kowloon met Clock Tower

Hong Kong

Daar vandaan ver-trekt ook de popu-laire Star Ferry, ...

Hong Kong

... die je voor een paar dubbeltjes over Victoria Harbour ...

Hong Kong

... naar het Conven-tion and Exhibition Centre brengt ...

Hong Kong

... of naar de Central Pier, als je geluk hebt schijnt de zon (wat ...

Hong Kong

... niet dagelijks voor-komt in Hong Kong) en heb je een mooi ..

Hong Kong

... uitzicht op de sky-lines van Kowloon en Central met het ...

Hong Kong

... hoogste gebouw van Hong Kong, het IFC (415m) ofwel ...

Hong Kong

... Two International Finance Centre, naar de top mag niet ...

Hong Kong

... maar vanaf bezoe-kerscentrum op 55e heb je deze uitzichten

Hong Kong

Two IFC de hoog-ste? Ligt er aan hoe je dat bekijkt

Hong Kong

De Bank of China (l) van architect Pei, die van de Piramides ...

Hong Kong

... bij 't Louvre, ook hier controversieel, maar of dit mooier is?

Hong Kong

Terug met Star Ferry naar Kowloon en Tsim Sha Tsui Waterfront

Hong Kong

Daartussen en het hectische Nathan Road ligt dit ...

Hong Kong

... Kowloon Park als een oase van rust, vlakbij de Moskee ...

Hong Kong

... en toch ook net met zicht op de top van het Two IFC ...

Hong Kong

... en deze spiegel-ende hoogbouw van-uit het park

Hong Kong

Als afsluiting nog een bezoekje aan n van die altijd leuke chinese markten ...

Hong Kong

... als hier bij Temple Street met voor ons merkwaardige koop-waar als slangen-...

Hong Kong

...huiden en vervaar-lijk uitziende steke-lige kogelvissen, hoe dan ook het blijft ...

Hong Kong

... een belevenis, dit land met zijn roerige historie en culturele, culinaire en vooral ...

China

... menselijke rijk-dom ... tot ziens & het beste ... zaijian & zhuyi shenti !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                
 

Nihao ! Mensen die het kunnen weten zeggen altijd dat je n China moet bezoeken wil je het nog enigszins in orginele staat aantreffen (wat dat dan ook mag zijn). Hoewel wat overdreven, gaat dat op onderdelen toch wel op. Kijk alleen maar naar het tempo waarmee een groot deel van traditionele wijken als de hutong's in Beijing zijn verdwenen voor wolkenkrabbers en snelwegen. En die wegen staan in de grote steden ook weer vol. En getal ter illustratie: alleen in Beijing komen er elke dag 3.000 auto's bij (en dat is geen tikfout).

Het land heeft zich de laatste 20 jaar met name in economisch opzicht in een sneltreinvaart ontwikkeld met ook nadelige gevolgen voor o.a. milieu. Recentelijk heeft de chinese regering zelfs maatregelen afgekondigd om de groei wat te remmen en de druk van de ketel te halen. En van de grootste zorgen is om de bevolking (in minder dan een eeuw gegroeid van 300 miljoen naar 1.3 miljard) te eten te geven. Een bevolking die door de toegenomen welvaart in toenemende mate aan het consumeren is geslagen en nu ook als toerist in eigen land rondreist, vooral in de eerste week van mei en die van oktober.

Wij hebben in de tweede helft van oktober een rondreis gemaakt door dit immense land dat zo'n beetje even groot is als heel Europa. We zijn begonnen in Beijing en verder gegaan via Xi'an, Shanghai, Guilin, Yangshou, Hong Kong en geindigd in Kanton voor de terugvlucht via Beijing naar Nederland. De gigantische afstanden zijn overbrugd via drie binnenlandse vluchten, nachtexpresstrein, riviercruiseschip, treinen, bus en lokale vervoermiddelen. Vanuit genoemde plaatsen zijn ook regionale bezienswaardigheden bezocht. Als u op bovenstaande kaartjes klikt krijgt u grotere kaarten te zien van heel China binnen de aziatische regio en van de reisroute. Bovenaan de pagina vindt u verder nog wat plaatjes en knoppen met links naar interessante websites over China.

Het stedengehalte van deze reis was misschien net iets teveel, maar is als eerste kennismaking met China toch heel geschikt. Bovendien blijft er zo voor een volgende reis nog wat te wensen en kan dan mogelijk meer buiten de steden worden gereisd.

  Behalve onderstaande details, rest als algemene indruk van deze Chinareis dat wij het prima naar onze zin hebben gehad in dit land. Je waant je regelmatig in een westerse omgeving, totdat je weer onder de indruk raakt van de vele en prachtige culturele, religieuze en historische bezienswaardigheden die men tegenwoordig weer koestert.

Het eten was een openbaring en is, hoewel soms wat 'avontuurlijk en exotisch', ons erg goed bevallen. We kunnen nu eindelijk met stokjes eten en hebben ervaren dat het eten bij de Chinees in Nederland nauwelijks iets met de echte chinese keuken (met al haar regionale verschillen) te maken heeft. Verder hebben we ons dagelijks verbaasd over hoe schoon dit land is en over het aantal vegers op straat.

Maar ng meer waren we verrast door het extreem hoge aantal jonge mensen dat je overal tegenkomt. In de metro van Shanghai bijvoorbeeld voelden wij ons net of we op 'tienertoer' waren. Maar ook gewoon op straat, bij bezienswaardigheden, musea of waar dan ook heeft het aantal jongeren zichtbaar de overhand. Het is dan ook niet toevallig dat ik als achtergrond van deze pagina n als slotfoto gekozen heb voor een foto van een kindje dat verlegen maar toch nieuwsgierig over een draagdoek heenkijkt.

Zoals eigenlijk wel in heel Azi het geval is heb je ook hier als blanke toerist van 1,91m het nodige bekijks en word je constant al dan niet openlijk bekeken n gefotografeerd. Chinezen zijn ook massaal aan het fotograferen geslagen en we zijn met z'n allen dan ook druk bezig geweest elkaar te fotograferen. Hieronder treft u een aantal van die foto's aan.

In totaal heb ik zo'n 1400 foto's gemaakt. Dat aantal is uiteindelijk teruggebracht tot ruim de helft en daarvan vindt u hieronder weer een selectie terug van 360 foto's, verdeeld over twee pagina's. Klik op de speciale knoppen boven en onder de pagina's om te wisselen tussen deze twee pagina's.

China, tot ziens .....  Zaijian

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


 
  China (360x)06