florence.startpagina.nl             
 
                                                         

              


De hoofdstad van Toscane (zie aparte pagina) en ook volgens velen de artistieke hoofdstad van de wereld, hebben wij een aantal keren verkend en ja .... wat valt over deze stad nog te zeggen wat nog niet gezegd is?
Iedereen met interesse voor kunst en cultuurhistorie kan zijn hart ophalen in deze stad, die één groot Renaissance-monument is. Dankzij vooral de periode van de invloedrijke de Medici is Florence drie eeuwen lang het culturele en intellec-tuele hart van Europa geweest en dat heeft sporen nagelaten.

 
Maar ... wees voorbereid, regelmatig worden er toeristen be-vangen door een aandoening die het syndroom van Stendhal wordt genoemd en die wordt veroorzaakt door een overdosis schoonheid van Firenze, zoals de stad in het italiaans heet.

En ga je toch ... het historische centrum is compact met alle bezienswaardigheden makkelijk te belopen, met in het midden de rivier de Arno, de twee centrumdelen verbonden door o.a. de Ponte Vecchio. Ga nou maar gewoon zelf kijken.
   


 

Toscane

Regiokaart

Florence

Mooie aankomst en uitzicht vanaf noord-zijde stad

Florence

Centrumkaart van 'Firenze'

Duomo

Voorgevel (l) en cam-panile (r) en koepel Duomo met lantaarn,

Campanile

... waarvandaan dit uitzicht op Campanile van Giotto

Campanile

Bouw tussen 1334 en 1387, 82m aan zuidzijde Duomo

Duomo

Aan zuidzijde met koepel van Brunel-leschi en (l) casset-ten van Campanile

Duomo

Rechter deel abside aan zuidzijde met koepel uit 1461, ver-schillende kleuren ...

Duomo

... marmer, groen uit Prato, wit uit Carrara, rood uit de Marem-ma, hier noordzijde

Duomo

Ofwel S.Maria del Fiore, voorgevel met in de nissen Madonna met kind en de 12 ...

Duomo

... apostelen, huidi-ge voorgevel werd pas in 1887 voltooid door De Fabris

Duomo

Hoofdportaal in voorgevel aan de Piazza del Duomo tegenover ...

Battistero

... deze (kopie van) Porta del Paradiso uit 1452 van Ghiber-ti in de fraaie ...

Battistero S.Giovanni

... achtzijdige doop-kapel uit 1128, hier de zuid/oostzijde met (r) de Campanile

Piazza del Duomo

Battistero (l), voor-gevel Duomo (m) en Campanile (r)

Piazza del Duomo

Battistero (l), voor-gevel Duomo (m) en Campanile (r)

Piazza del Duomo

Vanaf de koepellan-taarn het zicht terug en op (rechtsboven) het museum en ...

S.Maria Novella

... kloosterkerk uit ca.1300, waarvan hier de voorgevel, vlakbij het station

San Lorenzo

Parochiekerk van De Medici(m),S.Maria No-vella(lb),station(mb), Mercato Centrale(r)

Piazza della Santis-...

Met zicht op oostzijde Duomo en standbeeld Ferdinand I uit 1608 van Giambologna

...sima Annunziata

Fontein van Pietro Tacca (1628) en Spe-dale degli Innocenti (weeshuis) uit 1421

Centro Storico

Een andere fontein, meer een waterput, ergens in het his-torische centrum

Centrum Oost

Met (vooraan) Speda-le di S.Maria Nuova, daarboven Synagoge en oostelijke heuvels

Synagoge

Uit 1882 na ver-woesting ghetto, schade door WOII en overstroming '66

Santa Croce

In het midden met rechts het Bargello, daarboven de zuide-lijke heuvels en Arno

Santa Croce

19e Eeuwse voorge-vel van 15e eeuwse basiliek, is een pan-theon geworden ...

Santa Croce

... waar o.a. Galilei en Machiavelli liggen en ook Michelangelo met dit grafmonument

Piazza Santa Croce

Groot rechthoekig plein met nog veel gebouwen van mid-deleeuwse origine

Casa di Dante

Museum over Dante Alighieri in het hui-zencomplex waar hij in 1265 is geboren

Palazzo Vecchio

Zicht vanaf koepel Duomo op Palazzo Vecchio en de zui-delijke heuvels

Palazzo Vecchio

Uit 1322, nog steeds in gebruik als stad-huis, aan de Piazza della Signoria

Piazza delle Signoria

Palazzo Vecchio (l) en Loggia dei Lanzi (r) uit 1382 met oa 'Per-seus' van Cellini en ..

Piazza delle Signoria

... de 'Sabijnse Maag-denroof' van Giambo-logna onder toezicht van een Botero-vrouw

Piazza delle Signoria

De 'Neptunus' van Ammannati gezien door een werk uit de reizende expositie ..

Piazza delle Signoria

... van Botero (co-lombiaanse kunste-naar), hier vóór Pa-lazzo Vecchio bij ...

Piazza delle Signoria

... de 'David' uit 1504 van Michelan-gelo, sinds 1873 staat hier een kopie

Palazzo Vecchio

Primo Cortile, 14e eeuwse binnenhof van Michelozzo, wij-zigingen van Vasari

Galeria degli Uffizi

Uit 1560 van Vasari, oorspronkelijk admi-nistratieve kantoren, sinds 1851 museum

Ponte Vecchio

Uit 1345 over de Arno met de goudsmeden-winkeltjes en daarbo-ven de gang van ...

rivier Arno

... Vasari tussen Pa-lazzo Pitti en de Uffi-zi, hier bij de Lungar-no v.a. Ponte Vecchio

Centro Storico

Hèt klassieke beeld van Florence vanaf Piazzale Michelan-gelo, bij avond of ...

Centro Storico

... overdag, het blijft eeuwig mooi en on-vergetelijk


Florence(42x)96-99