kreta.startpagina.nl                             

                                                             
             

                 

   

Een verblijf in de tweede helft van juni in Platanias bij Réthymno om van daaruit Kreta (Kríti in het Grieks) te verkennen leek ons qua temperaturen wel prettig terwijl we dan toch ook nog wat van de laatste voorjaarsbloei zouden kunnen zien.
Helaas bleek de weergodin deze periode te hebben uitgezocht om voor het eerst sinds 90 jaar (volgens de Kretenzers) het extreem heet te laten worden voor deze tijd van het jaar. Gelukkig hebben we gebruik kunnen maken van de zegeningen van airconditioning.

Maar genoeg geklaagd, onderstaande foto's laten ook zien dat we toch veel hebben kunnen zien van dit mooie eiland, dat het grootste en meest zuidelijke Griekse eiland is tussen de Egeïsche Zee aan de noordkant en de Libische Zee aan de zuidkant.

De fotoselectie begint in de leuke stad Réthymno en gaat van daaruit het binnenland in in zuidoostelijke richting naar het fraaie klooster Moni Arkádi en Eleftherna, Margarites, de grotten van Melidoni en Zoniana, het kustplaatsje Bali en natuurlijk Knóssos met het paleiscomplex van meer dan 4.000 jaar oud van Minos of eigenlijk van meerdere Minossen.
Verder in oostelijke richting naar Agios Nikólaos met het kleine zoetwatermeertje in het centrum en naar Kalidónia en Elounda.
  Van de meest oostelijke punten van deze fotoselectie gaan we naar één van de meest zuidelijke en wel Mátala met de grotten en dan weer omhoog naar de badplaats Agia Galini en het koele hooggelegen stadje Spili.
Wat meer naar het zuidwesten komen we dan bij de winderige
Kourtaliótiko-kloof en de Megalopotamos-rivier, de klooster-ruïnes van Káto Moni Préveli en het fraaie kloostercomplex van Piso Moni Préveli.

Via de badplaats Plakias gaan we naar de Kotsifos-kloof en via het kasteel van Frangokástello blijven we aan de zuidkust in Vouvas en Hóra Sfakion, dat populair is voor de boot naar de Samaria-kloof. Langs de Imbros-kloof en door de Askifou-hoogvlakte gaan we tenslotte naar het noordwesten waar deze fotoselectie wordt afgesloten in Chanía, wat ons betreft samen met Réthymno de mooiste steden van Kreta en u zult daarvan ook de meeste foto's aantreffen op deze pagina.

Op Kreta zijn veel Venetiaanse en Turkse invloeden terug te vinden. Bij de foto's wordt hier regelmatig naar verwezen waar dat van belang is. Een mooi eiland voor zowel cultuur-, natuur- en zonliefhebbers. Hier en daar kan het behoorlijk toeristisch zijn, maar daar is ook gemakkelijk aan te ontkomen. Het cliché 'Voor elk wat wils' gaat zeker op voor Kreta.

        

 

  

Kreta

Kaart van het groot-ste eiland van Grie-kenland

Réthymno

Panorama met For-tezza (l), haven (m), Platanias in oosten(r)

Réthymno

Oude stadsdeel met Fortezza aan Almios-baai en Egeïsche Zee

Réthymno

Plattegrond oude stad met een aantal be-zienswaardigheden

Réthymno

Kerk van de Vier Mar-telaren met relikwieën van in 1824 door ...

Réthymno

... Turken onthoofde inwoners, aan gelijk-namig plein

Réthymno

Aan andere kant van Platia 4 Martyron de oude Goura-poort ...

Réthymno

... naar Odos(=straat) Ethnikis Antistaseos met o.a. reli-prullaria

Réthymno

Voormalige Turkse Volksschool in Papa-michelaki-steeg

Réthymno

Venetiaanse Loggia uit 16e eeuw aan Odos Arkadiou

Réthymno

Kara Mussa-moskee, vroeger venetiaanse kloosterkerk, ook ...

Réthymno

... aan Odos Arkadiou waar eveneens dit de-tail van oude poort ...

Réthymno

... en veel fragmen-ten van de bouwhis-torie te zien zijn

Réthymno

Eén van de vele taverne, hier in de Odos Paleologou

Réthymno

Venetiaanse Rimondi-fontein uit 1629 met korintische zuilen, ...

Réthymno

... venetiaanse leeuw-enkoppen en turkse muur, in 1930 werd ...

Réthymno

... 'n deel gesloopt voor verkeer, popu-laire centrumhoek

Réthymno

Vervallen typisch turks erkerbalkon in de Odos Paleologou

Réthymno

De meesten zijn in betere staat zoals hier in de Odos ...

Réthymno

... Arabatzóglou, waar ook talloze winkeltjes zijn voor souvenirs ...

Réthymno

... en andere nuttige dingen als griekse natuursponzen

Réthymno

En ook in de Odos Arabatzóglou zijn de tafels permanent ...

Réthymno

... gedekt en kon-den de vrouwen er vroeger ongezien ...

Réthymno

... naar kijken vanaf hun turkse erkerbal-kons

Réthymno

Vanaf de Odos Chei-maras gaat het om-hoog naar de ...

Réthymno

... heuvel Paleokastro (= oud kasteel) waar-op het Fortezza is ...

Réthymno

... gebouwd, een ve-netiaans fort (1573-1580), hier Santa ...

Réthymno

... Maria Bastion met dit uitzicht op Almios-baai en Sant' Elia ...

Réthymno

... Bastion waarop dit Erofili Theater, in zo-mer vaak concerten

Réthymno

Van daar uitzicht op San Lucca Bastion in zuidwesten Fortezza

Réthymno

Orthodoxe kerk Agia Ekaterini ofwel St.Ka-tarina uit laat 19e ...

Réthymno

... eeuw met hier het daarvoor karakteris-tieke interieur en ...

Réthymno

... ernaast de Sultan Ibrahim Han-moskee, vóór turkse bezet-...

Réthymno

...-ting in 1646 was dit de katholieke ka-thedraal San Niccolò

Réthymno

Noordwesthoek van Fortezza met zicht op Almios-baai

Réthymno

Kruit- en voedselma-gazijnen langs noord-muur dat als de ...

Réthymno

... meest veilige kant (buiten vuurlijn) werd beschouwd en waar ...

Réthymno

... de noorderwind over de Egeïsche Zee het kruit droog hield

Réthymno

Bij 't San Niccolò Bas-tion aan oostkant de Agios Theodoros ...

Réthymno

... Trichinas-kapel uit 1899, favoriete trouw-kapel in Réthymno

Réthymno

Noordoosthoek van Fortezza met haven voor veerboten en ...

Réthymno

... cruiseschepen, dè haven is evenwel toch de pittoreske ...

Réthymno

... Venetiaanse Haven waarvan de aanleg in 1300 is gestart

Réthymno

De kaden langs de Venetiaanse Haven zijn een ...

Réthymno

... aaneenschakeling van restaurantjes met terrassen

Réthymno

Panoramafoto van de Venetiaanse Haven vanaf ...

Réthymno

... de er tegenover gelegen pier met ...

Réthymno

... een vuurtoren aan het eind daarvan

Réthymno

's Avonds biedt 't ge-heel een nóg mooiere aanblik, een heel ...

Réthymno

... fraaie locatie om heel lekker (en ook wel eens niet zo ...

Réthymno

... lekker) te eten en te drinken, aan de entourage van de ...

Réthymno

... Venetiaanse Haven kan het in ieder geval niet liggen

Platanias

Traditionele Kretenzer en Griekse dansen bij Taverna Mylos

Moni Arkádi

Poortgebouw (recon-structie uit 1870) kloostercomplex ...

Moni Arkádi

... op hoogvlakte ZO van Réthymno, bin-nenzijde poortgebouw

Moni Arkádi

St.Helena & Constan-tijn uit 1589 vanaf galerij poortgebouw

Moni Arkádi

Gevel en hiernaast de voorportalen met een mengeling van ...

Moni Arkádi

... renaissancistische en barokke stijlele-menten van kerk ...

Moni Arkádi

... St.Helena & Con-stantijn met karak-teristiek grieks-...

Moni Arkádi

...-orthodoxe inte-rieur met iconosta-se, binnen helaas ...

Moni Arkádi

... verboden te foto-graferen, maar dat zag ik te laat ...

Moni Arkádi

... een extra kaarsje als boete zal wel goed zijn denk ik

Moni Arkádi

Achterzijde St.Helena & Constantijn, rechts daarvan de poort ...

Moni Arkádi

... van museum over klooster en overheer-sing door de Turken

Moni Arkádi

Klooster is nationaal monument, in 1866 hebben 325 verzet-...

Moni Arkádi

... strijders in deze Kruitkamer hun daar voor de Turken ...

Moni Arkádi

... gevluchte gezinnen opgeblazen en zich-zelf doodgevochten

Moni Arkádi

Daardoor internatio-nale aandacht en be-vrijding van Turken

Moni Arkádi

Op deze en vorige 2 foto's de cellen van de monnikken

Moni Arkádi

Ik denk dat dit de klusmonnik is, op de foto? even dan

Moni Arkádi

Schedels van marte-laren uit 1866 in os-suarium bij klooster

Moni Arkádi

Begraafplaats met uitzicht voor monnik-ken van klooster

Eleftherna

Sinds 1985 worden hier resten blootge-legd van Dorische ...

Eleftherna

... stad, in 1e eeuw vC een belangrijk handelscentrum in ...

Eleftherna

... deze hoogvlakte, vanhier voornamelijk bergafwaarts naar ...

Margarites

... dit pottenbakkers-dorp waar nog tradi-tionele manshoge ...

Margarites

... pithoi worden ge-maakt, ooit voorraad-vaten voor de Minoërs

Melidoni

In dal ten oosten van provincie Réthymno, bekend om de ...

Melidoni

... Meódoni-grot bij deze kapel voor mar-telaren van 1824 ...

Melidoni

... die voor de Turken naar deze grot waren gevlucht en stikten ...

Melidoni

... door brandende versperring, grot in oudheid bewoond ...

Melidoni

... door reus Talos met stierenkop van koning Minos

Melidoni

Grieks-orthodoxe dorpskerk, vergeten naam te noteren ...

Melidoni

... op internet onvind-baar maar toch zeer de moeite waard ...

Melidoni

... als iemand de naam en eventuele bijzonderheden ...

Melidoni

... van deze kerk wèl weet, dan hoor ik het graag

Melidoni

Grieks-orthodoxe dorpskerk, icoon

Perama

Compleet nieuw kerk-je in traditionele stijl in aanbouw

Zoniana

Vlakte en Psiloritis-gebergte vanaf de Sfedoni-grot

Zoniana

Ingang naar Sfedoni-grot van 3.000m2 op 630m hoogte ...

Zoniana

... sinds 1997 open voor publiek met een route van 150m ...

Zoniana

... door druipsteen-grot met stalagnie-ten (staand) en ...

Zoniana

... stalagtieten (hang-end), hier nog hele 'jonge' in Sfedoni-grot

Bali

Voormalig vissers-dorpje aan Egeïsche Zee

Bali

Grieks-orthodoxe dorpskerkje waar juist een ...

Bali

... begrafenisdienst werd beëindigd, over-ledene en familie ...

Bali

... in een 'gezellige' optocht naar begraaf-plaats op de berg ...

Bali

... met misschien wel uitzicht op dit strandje

Knossós

Westkant paleis van de mythologische Koning Minos en ...

Knossós

... gevangenis van de Minotaurus, huidige resten zijn van ...

Knossós

... herbouw na aard-beving ca. 1700 vC, hier zuidelijke ...

Knossós

... galerij met replica-fresco 'Vaasdragers' uit Processiegang

Knossós

Replica-fresco 'Stier-springen', ontvangst-hal van Piano Nobile ...

Knossós

... aan westkant als-ook de replica-fres-co's 'Blauwe Aap' en ...

Knossós

... 'Dames in Blauw', originelen in Arch. Museum Heraklion

Knossós

Westelijke voorraad-kamers met reusach-tige pithoi voor olie ...

Knossós

... wijn en graan, ten westen van centrale plein is ook de ...

Knossós

... Troonzaal met al-basten troon en 'Grif-fioenen in Lelieveld'

Knossós

Replica-fresco 'Lelie-prins' of 'Priester-prins' in zuidoosten

Knossós

Reliëffresco 'Aanval-lende Stier in Olijf-boomgaard' aan ...

Knossós

... noordelijke ingang van centrale binnen-plaats

Agios Nikólaos

Panorama zoetwater-meer Voulismeni in centrum ...

Agios Nikólaos

... 60m doorsnee en 64m diep, maar vol-gens legende is 't ...

Agios Nikólaos

... 'bodemloos', godin Athene baadde hierin 3000 jaar geleden

Agios Nikólaos

Haven bij kanaaltje tussen Voulismeni-meer en zee

Agios Nikólaos

Uitzicht op stad en Golf van Mirabello vanuit 't noorden

Kalidónia

Bij Spinalonga, veneti-aans fort 1579, lepro-zeneiland 1903~1954

Elounda

Bij ouderen bekend van TV-serie 'Wie betaalt de Veerman'

Mátala

Grotten aan noord-kant baai met bed-nissen en graven ...

Mátala

... uit romeinse tijd, Zeus kwam hier al als stier met prinses ...

Mátala

... Europa aan land, wij mogen dit mytho-logische voorbeeld ...

Mátala

... best volgen, ook belangrijke havenstad in romeinse tijd

Agía Galíni

Gezellig plaatsje in zuidoosten van pro-vincie Réthymno ...

Agía Galíni

... aan de Golf van Messarás in de Li-bische Zee

Agía Galíni

Onduidelijk monu-ment bij haventje, wie 't weet mag 't zeggen

Spili

Zoals overal zijn er ook in dit bergdorpje de gebruikelijke ...

Spili

... hangouderen, dat verwacht je niet bij 'n venetiaanse fontein ..

Spili

... met 19 leeuwen-koppen die 'verjong-end' water spuwen

Spili

Kapel van seminarie voor priesteropleiding aan rand van dorp ...

Spili

... met nieuwe poort in oude stijl in aan-bouw

Kourtaliótiko-kloof

Met Megalopotamos-bergbeek, die op weg is naar de Libische ...

Kourtaliótiko-kloof

... Zee bij Préveli, de kloof is bekend om de extreem harde ...

Kourtaliótiko-kloof

... winden, pas dus op als je vlakbij de rand loopt anders ...

Asómatos

... kom je terecht op deze begraafplaats, wèl met fraai uitzicht

Megalopotamos

Na de Kourtaliótiko-kloof op weg naar de Libische Zee komt ...

Megalopotamos

... deze bergbeek on-der deze Venetiaanse brug door, vanaf ...

Megalopotamos

... hier volgt een hob-belig pad van 7km naar de monding ...

bij Megalopotamos

... aan zee langs o.a. deze bijenkasten, je kunt natuurlijk ook ...

Megalopotamos

... een lekkere koude frappé bij de brug drinken en de ...

Káto Moni Préveli

... geasfalteerde weg volgen langs o.a. de resten van dit ...

Káto Moni Préveli

... klooster dat in ca. 1820 als rebellen-bolwerk is verwoest

Piso Moni Préveli

Zicht vanaf het kloos-tercomplex op de Libische Zee

Piso Moni Préveli

Klooster dateert uit eind 16e eeuw begin 17e eeuw

Piso Moni Préveli

Door Turken volledig verwoest omdat het vrijheidsstrijders ...

Piso Moni Préveli

... steunde, in 1835 in huidige vorm opge-bouwd, er wonen ...

Piso Moni Préveli

... nog steeds enkele monnikken in de so-bere cellen

Piso Moni Préveli

Tijdens de Duitse bezetting vonden hier veel ...

Piso Moni Préveli

... geallieerde militai-ren onderdak totdat ze met duikboten ...

Piso Moni Préveli

... naar Egypte wer-den geëvacueerd, Au-stralische veteranen ..

Piso Moni Préveli

... hebben in 1991 de waterput op binnen-plaats laten bouwen

Piso Moni Préveli

Detail boven de poort van kloosterkerk met o.a. zilveren kruis ...

Piso Moni Préveli

... uit 17e eeuw met stukje van 't origine-le kruis, in kerk ...

Piso Moni Préveli

... en museum is fo-tograferen verboden, wèl zijn foto's te koop

Piso Moni Préveli

Bron 1701, tekst 'Was niet alleen uw gezicht, maar ook uw zonden'

Plakias

Onderaan berghelling vol olijfbomen aan gelijknamige baai

Plakias

Zoals zoveel dorpjes vroeger een vissers-dorpje, volgens de ...

Plakias

... bewoners schijnt de zon hier zeker 300 dagen per jaar

bij Kotsifos-kloof

Kapel Agios Nikólaos aan de zuidkant van deze kloof met ...

bij Kotsifos-kloof

... uitzicht op de baai van Plakias

Kotsifos-kloof

Zigzagweg aan noord-kant van deze smalle kloof waar de ...

Kotsifos-kloof

... ruimte tussen ho-ge rotswanden maar net genoeg is ...

Kotsifos-kloof

... voor een slinger-weg, 't gebruik daar-van is zoals op ...

Kotsifos-kloof

... veel plaatsen op Kreta niet zonder ri-sico, getuige de ...

Kotsifos-kloof

... vele herinnerings-bouwsels overal zoals ook deze hier

Frangokástello

Ofwel 'Kasteel van de Franken', de Grieken noemden lange ...

Frangokástello

... tijd West-Europe-anen allemaal Fran-ken, maar het is ...

Frangokástello

... een Venetiaans kasteel uit 1371 met Turkse reconstructies

Frangokástello

De enige slag ooit hier was op 17 mei 1828 toen 700 ...

Frangokástello

... Griekse verzet-strijders tegenover 8.000 Turken stonden

Frangokástello

Het gaat er nu veel vreedzamer aan toe op dit mooie strand

bij Vouvas

Oude Kretenzer met traditionele kleding, laarzen en baard

Vouvas

Typisch kerkje zoals er duizenden op Kreta zijn en vaak in de ...

Vouvas

... zo kenmerkende kleuren wit en blauw, er was kennelijk ...

Vouvas

... nog wat verf over voor deze aantrekke-lijke verwijzing

Hóra Sfakion

Ten zuiden van Askí-fou-hoogvlakte en Imbros-kloof, ook ...

Hóra Sfakion

... voor de boten van en naar de bekende Samaria-kloof

bij Imbros-kloof

Uitzicht op Libische Zee bij Hóra Sfakion vanaf deze zigzagweg

bij Imbros-kloof

Als al gezegd gaat 't vaak fout op dit soort wegen en als de ...

bij Imbros-kloof

... afloop dodelijk is komt er weer zo'n ge-denkteken bij

bij Imbros-kloof

Vroeger was de route langs deze kloof de enige weg naar het ...

bij Imbros-kloof

... zuiden, de kloof loopt van 't dorp Im-bros op 780m naar ...

bij Imbros-kloof

... 't dorp Komitádes, in totaal 11km lang en soms 2m breed ...

Imbros-kloof

... tussen wanden van tot 300m, duur wan-deling is 3 à 4 uur ...

Imbros-kloof

... dus terug naar bij-voorbeeld de gepar-keerde auto kan nog

Imbros-kloof

Per fiets erlangs kan ook, maar is door het slechte wegdek ...

Askífou-hoogvlakte

... niet zonder risico, klimgeiten zijn hier meer op hun plaats

Askífou-hoogvlakte

In het zuidoosten van de provincie Chanía, omringd door ruige ...

Askífou-hoogvlakte

... bergen en noorde-lijk van Imbros-kloof, verder naar het ...

Askífou-hoogvlakte

... noorden via deze vruchtbare vlakte en dan komen we in ...

Chanía

... één van de mooi-ste steden van Kreta, gelegen in het westen

Chanía

We beginnen onze tour bij de Agora, de kruisvormige en ...

Chanía

... overdekte markt-hal uit 1913, naar voorbeeld Marseille

Chanía

Mitrópolis, Aartsbis-schoppelijke kerk uit eind 19e eeuw met ...

Chanía

... fraaie iconostase, wand met iconen die altaarruimte daar-...

Chanía

...-achter afschermt, is alleen voor pries-ters toegankelijk

Chanía

Athinagora, plein vóór Mitrópolis aan Odos Halidon, tegenover ...

Chanía

... rooms-katholieke Kapucijnenkerk, aan steegje vanuit ...

Chanía

... Odos Halidon aan kleine binnenplaats met dit interieur

Chanía

Aan dezelfde binnen-plaats is ingang klein Folklore Museum

Chanía

'Is er dan helemaal niets meer heilig?', in Odos Halidon net ...

Chanía

... als 'n Chinees met Japanse naam onder antieke poort

Chanía

Odos Halidon komt uit op deze Platia Sandrivam bij de ...

Chanía

... haven met uitzicht op wijk Kastélli, oud-ste deel van de stad

Chanía

Op kade Akti Tombá-zi aan haventje met pier en vuurtoren

Chanía

Wijk Kastélli bij cita-del, kade Akti Tom-bázi met Hassan-...

Chanía

...-Pascha-Moskee, tot 1900 een koran-school voor kinderen

Chanía

Kade Akti Kountourioti met Osmaans Fort Fírkas uit 1629 en ...

Chanía

... 't Scheepvaartmu-seum tegenover de vuurtoren

Chanía

Een aaneenschake-ling van restaurantjes en café's langs ...

Chanía

... kade Akti Kountou-rioti en ook goede en minder goede hotels

Chanía

Odos Theotokopoú-lou is het adres voor 'n fotogeniek ...

Chanía

... pensionnetje of anders wel hier in de Odos Zambeliou ...

Chanía

... waar je ook kunt eten, zoals op elke hoek van elke straat

Chanía

Minaret in Splántzia-wijk met veel kleine steegjes

Chanía

Bastion aan Odos Akti Miaouli langs Golf van Chanía

Chanía

Venetiaanse Haven bij kade Akti Enoseós met de Arsenalen ...

Chanía

... vroeger scheeps-werven, nu magazij-nen en werkplaatsen

Chanía

Pier aan Venetiaanse Haven tegenover kade Akti Enoseós

Chanía

panorama, Hassan Pa-scha-Moskee aan ka-de Akti Tombázi en ...

Chanía

... kade Akti Kountou-rioti met op de ach-tergrond nog net ...

Chanía

... zichtbaar Lefká Óri ofwel de Witte Bergen van West Kreta

Chanía

ofwel Hanía v/h Ca-nea v/h al-Hannim v/h Kydonia, panorama
 

  

  
    

    
   


    
   


    

     
    

    


    

              
     Kreta (222x)07