nijmegen.startpagina.nl               

        
                                    


        


 


 
Hoewel ik voor deze bestemming niet heb hoeven te reizen mag mijn geboorte- en voormalige woonplaats 'ons binnenste buitenland' niet in de selectie voor dit fotoalbum ontbreken.
Het is ook de stad van Bataven, Romeinen, Karel de Grote, Barbarossa, Mariken van Nieumeghen, NEC, Vierdaagse, studenten en mijn 160.000 mede-inwoners.

Vroeger Oppidum Batavorum, Ulpia Noviomagus Batavorum, Numaga en Nieumeghen nu Nijmegen, de Gelderse stad op de stuwwal uit de voorlaatste ijstijd aan de Waal met de licht bourgondische inslag van beneden de grote rivieren èn (na lang gekibbel met Maastricht) toch ook de oudste stad van Nederland (dankzij Keizer Traianus in 105).

In 2005 is aan dit feit op alle mogelijke manieren aandacht ge-schonken en omlijst met tal van activiteiten en festiviteiten '2000 jaar leven ~ 1900 jaar stad'. Een echte publiekstrekker en populair vanaf de eerste dag was de 'Donjon' (het torenge-deelte van de oorspronkelijke burcht die vroeger op het Valkhof heeft gestaan). Zowel van deze tijdelijke Donjonreplica zelf als vanàf de Donjon zijn hieronder foto’s te zien.

Ook in 2006 en 2007 zijn weer een aantal foto's toegevoegd en vervangen. Verder kunt u via aparte diashows foto's zien van de
 
  jaarlijkse middeleeuwse dagen in het laatste weekend van augustus met demonstraties, optocht en markt. Hiermee is begonnen in 2005 naar aanleiding van een door Koningin Beatrix geopende expositie over het werk van de drie Nijmeegse Gebroeders Van Limburg in het Valkhofmuseum.

Voor meer informatie over deze broeders in de kunst en het aan hen gekoppelde middeleeuwse festival zie de website 
http://www.gebroedersvanlimburgfestival.nl.

Naast deze ‘momentopnamen’ is er (en dat ondanks de dra-matische gevolgen van de bombardementen in 1944 voor mensen en de stad zelf) ook verder nog veel moois in mijn stad te zien. Kijk zelf maar ... en kom nog eens terug op deze pagina, want de selectie is nog lang niet compleet en zal af en toe worden uitgebreid en vervangen.

KLIK hieronder  op de vier minifoto's voor aparte fotoseries van genoemde middeleeuwse dagen van 2005 en 2007. Ook voor de Heilig Landstichting (hoort overigens bij gemeente Groes-beek) met Cenakelkerk en 'oosterse' begraafplaats en voor Museumpark Orientalis (vroeger Bijbels Openluchtmuseum en behorend bij de Heilig Landstichting) zijn er aparte fotoseries. Binnenkort volgen foto's van het Afrika Museum in Berg en Dal.


Stadswapen

Google-foto

Stad en omgeving vanuit de ruimte in 2006

Plattegrond

Zonder randwijken

Waalbrug en St.Stevenstoren

Vanaf de Ooijsedijk

Belvédère en St.Stevenstoren

Vanaf de Ooijsedijk

Belvédère en Ooijpolder

Vanaf tijdelijke Donjon op Valkhof

Waalbrug

Uit 1936 met Belvé-dère en Waalkade

Waalbrug

Met tijdelijke Donjon-replica op Valkhof

Waalkade

Met St.Stevenskerk vanonder Waalbrug

Waalkade

Langs drukke rivier vanaf Waalbrug

Waalstrand

Theater- en Muziek-festival Tweeduizeling aan Lentse kant

Waalbrug & Spoorbrug

Vanaf Waalhaven

Waalbrug en Bloemenwapen

Stadswapen van 10.000 bloemen; traditie van tientallen jaren; vanaf bordes Belvédère

Verzetsmonument

Op Traianusplein; ook wel Jan van Hoof genoemd, de redder van de Waalbrug

Valkhof

Met Belvédère (l) en tijdelijke replica Donjon (r) van Valkhofburcht

Belvédère

Verdedigingstoren uit 15e eeuw; deel van stadsmuren

Belvédère

Nu restaurant met populair uitzicht

Hunnerpark

Uit 1882 met De Vier Jaargetijden uit 1889 en Belvédère bij resten stadsmuur

Hunnerpark

Stadsmuur bij Kelf-kensbos en restau-rant 't Poortwachters-huys

Valkhofpoort

Uit 1886 van brug over Voerweg; zicht op St.Stevenstoren

Valkhof Museum

Detail romeinse godenpijler uit tijd Tiberius; vindplaats Kelfkensbos

Valkhof Museum

Bronzen kop van standbeeld Keizer Trajanus (98-117)

Voerweg

Splijt stuwwal uit voor-laatste ijstijd in Valk-hof en Kelfkensbos; zicht op Belvédère

Barbarossaruïne

Of St.Maartenskapel uit 1155 op Valkhof; deel burcht Frederik I

St.Nicolaaskapel

Uit 1030 op Valkhof; oudste gebouw van Nijmegen

Valkhof

Met tijdelijke Donjon-replica en St.Nicolaas-kapel vanaf ...

Waalbrug

Vanaf tijdelijke Donjon

Stratemakerstoren

Verdedigingstoren op resten stadsmuren uit 1400; nu museum

Burchtstraat

En Grote Markt van-af St.Stevenstoren

Centrum

Met o.a. St.Stevens-kerk en Stadhuis

Stadhuis

Uit 1544 aan Burcht-straat; gerestaureerd 1879 en 1951

Stadhuis

Gevel met beelden uit vroege renaissance en bij bruidsparen populaire bordestrap

Gedeputeerdenpoort

Uit 1663; rechts van stadhuis met ...

Gedeputeerdenplaats

... doorgang naar plaats met gevel-stenen uit oude stadspoorten

Burchtstraat

Populaire terrassen en zicht op Grote Markt en St.Stevens-toren

Grote Markt

Uit 16e en 17e eeuw met Kerkboog, Waag-gebouw en St.Ste-venstoren

Waaggebouw

Hollandse renais-sance uit 1612; gerestaureerd 1886; op Grote Markt

Waaggebouw

Stadswapen in zij-gevel

Grote Markt

Gevels uit 17e eeuw en St.Stevenstoren

Grote Markt

Gevels vanaf bordes Waaggebouw

Grote Markt

Het oudste café van Nijmegen 'In de Blauwe Hand' en andere populaire café's

Mariken van Nieumeghen

Uit verhaal rond 1500 op Grote Markt vóór Kerkbogen uit 16e eeuw

Kerkbogen

Zicht op Grote Markt met Waaggebouw, Mariken, Burchtstraat

Kerkboog

Van Grote Markt naar Sint-Stevenskerk

St.Stevenskerkhof

Achterzijde Kerkboog en panden Grote Markt; torentje uit 1607 met chirurgijn-snijkamertje (tot 1830 in gebruik)

St.Stevenskerkhof

Hoekdetail van gevel van Latijnsche School

Latijnsche School

Bouw 13e eeuw en gevel uit 1544, detail boven ingang

St.Stevenskerk

Bouw 1254-1326 in romaanse stijl; veel (gotische) verbouw-ingen; laatste restau-ratie in 17e eeuwse staat gereed in 1969

Zuiderportaal

Met Kerkboog, St.Stevenskerkhof en Latijnsche School

Zuiderportaal

Gotische ingang uit 1567/1579 van St.Stevenskerk en beeld van Moenen de duivel

Kanunnikenhuisjes

Aan St.Stevenskerk-hof; herbouw naar situatie uit 15e eeuw

Kanunnikenhuisjes

Achterzijde aan Achter de Smidstraat bij ...

St.Stevenstoren

... met zicht op Spoorbrug

Nieuwe Benedenstad

... zicht Korenmarkt, Commanderie van St.Jan en Waalbrug

Benedenstad

Korenmarkt met zicht op St.Stevenstoren

Commanderie van St.Jan

Aan Franse Plaats bij Korenmarkt; uit 1196, veel reconstructies, laatste in 1974, nu restaurant

Kitty de Wijze-plaats

Op kruising Priem-straat, Nonnenstraat en Smidstraat, monument voor 400 omgekomen joodse Nijmegenaren

Synagoge

In Nonnenstraat, uit 1756, tussen 1912 en 2000 was Synagoge tijdelijk in Gerard Noodtstraat (huidige Natuurmuseum)

Priemstraat

In de richting van de St.Anthonispoort bij Waalkade

St.Anthonispoort

Poort in 14e eeuws stadsmuren; huidige vorm uit 1610

Waalkade

Met labyrinth waar vroeger Oude Haven was

Waalkade

Oude Haven en St.Stevenskerk vanaf Fietsbrug

Waalkade

Oude Haven met zicht op St.Stevenstoren

Waalkade

Met o.a. populaire terrassen in de stad met de grootste ...

Waalkade

... terrasdichtheid van het land

Waalkade

Met Spoorbrug uit 1879 met aange-bouwde 'snelbinder'-fietsbrug

Fietsbrug en ...

Brandweerdemonstra-tie bij Waalhaven ...

Spoorbrug

...en pleziervaart tgv Haven- en Transport-dagen

Hezelstraat

Oudste winkelstraat van Nederland met orginele details ...

Hezelstraat

... als deze 'Gaper' boven een apothe-kersdeur en ...

Hezelstraat

... met orginele ge-vels en zicht op de St.Stevenstoren

Hessenberg

Torens in steen en tijdelijk in zand ...

Hessenberg

Zandsculpturen 2005 met Kruittoren, Hezel-poort (1782) en ...

Hessenberg

... bruiloftskoets bij middeleeuwse Kloos-ter Camp-fraterskapel aan Bottelstraat

Hessenberg

Hezelstraat richting Hezelpoort bij ...

Hezelstraat

... Joris Ivensplein, Nieuwe Markt en zicht op St.Stevenstoren

't Oude Weeshuis

Aan Papengas; hui-dige uiterlijk uit 1644, later samengevoegd met ...

Protestants Weeshuis

Aan Begijnenstraat; vroeger Begijnkloos-ter, Protestants- en Burger Weeshuis, nu gezondheidscentrum

Weeshuistuin

Poort van Roomsch Katholiek Weeshuis, stond vroeger op Hessenberg

Brouwershuis

Aan Steenstraat; laat-gotisch, 16e eeuw met 17e eeuws trapgevel; restauratie 1969

Besiendershuis

Aan Steenstraat; laat-gotisch, Neder-rijnse stijl; restau-ratie 1942

Mozaiek

In keerwand aan Vleeshouwerstraat; wie weet van wie het is en wat het precies voorstelt?

Marikenstraat

Deel van vernieuwd centrum sinds 2000 met dubbele winkel-laag; bekroond met Europese prijs

Mariënburgkapel

Uit 1431 als deel van kloostercomplex; res-tauratie 1910; o.a. gebruikt als kazerne, toneelzaal, spinnerij

Natuurmuseum

In voormalige synagoge in Gerard Noodtstraat

Kronenburgerpark

Uit 1880 met Kruit-toren en restant stadsmuren uit 16e eeuw

Kronenburgerpark

Kruittoren, verdedi-gingstoren uit 1426

Kronenburgerpark

Kruittoren en Ron-deel De Roomse Voet

Kronenburgerpark

Kruittoren in met Eu-ropese hulp gereno-veerd park met ...

Kronenburgerpark

... o.a. Gingko-boom van ca. 150 jaar oud, is voor Boeddhisten heilige boom

Kronenburgerpark

Ook vijver, eenden-kooi en ...

Kronenburgerpark

... waterval met grot weer in oude staat

Karel de Grote

De keizer midden op zijn eigen plein

St.Annamolen

Oorspronkelijk uit 1794, in 1849 her- bouwd op hoek St. Annastraat/Hatert- seweg, rest.1978

Goffertpark

Uit 1935 met nimf in rosarium/siertuin

Goffertpark

Centraal pad door rosarium

Engelse Militaire Begraafplaats

In Jonkerbosch bij Goffertpark voor ...

Engelse Militaire Begraafplaats

... gevallenen uit 2e Wereldoorlog

Brakkenstein

Paardenstal/koetshuis op gelijknamig land-goed uit 1654

Overasseltse en Hatertse Vennen

Uniek vennengebied ten zuid-westen ...

Overasseltse en Hatertse Vennen

... van Nijmegen met populaire routes voor wandelaars, fietsers ..

Overasseltse en Hatertse Vennen

... en ruiters, maar ook kwetsbare natuur

St.Walrick

Kapelruïne met zg. 'koortsboom', waar je van ziektes af kunt komen door er een lapje in te hangen.

Kasteelsche Hof

Onder rook van Nij-megen in de Ooij-polder; oorspronkelijk uit 1080; sloop 1582, herbouw 1617, deel sloop 1798, restau-ratie 1950

Oortjeshekken

Populair huiskamer-café bij de Bisonbaai

Nijmegen-centrum

Tussen de twee bruggen


 

 

 

 

   

 


Middeleeuwse
dagen 2005


Middeleeuwse
dagen 2007


Heilig Landstichting
Cenakelkerk


Museumpark
Orientalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


 

 

     


     
Nijmegen(106+231x)98-02-03-04-05-06-07