parijs.startpagina.nl                                       


                                            


              

La Ville Lumière, de Lichtstad. Zoals Italië ons favoriete land is, is Parijs onze favoriete stad (direct op de hielen gezeten door Rome trouwens). Talloze malen al bezocht en daar zullen hopelijk nog vele bezoeken aan worden toegevoegd.
In onze ogen is er geen andere stad in de wereld met zoveel fascinerende facetten, zo veelzijdig, boeiend, met dezelfde grandeur, met zoveel historie. Gezellig en altijd weer anders.

Hoewel na vele bezoeken de favoriete dingen graag worden herhaald, blijken er toch altijd weer musea te zijn die nog be-zocht moeten worden, barst het van de nog niet bezochte ter-rasjes en eetgelegenheden, is er weer 'nieuwe' oude rommel op de antiek- en rommelmarkten en bij de bouquinistes langs de Seine en zijn er steeds weer eerder niet opgemerkte aspecten.
 

  Zoals bijvoorbeeld de typische Parijse passages. Na het voor-laatste bezoek is deze fotoselectie aangevuld met ondermeer een wandeltocht door de 19e eeuwse passages van de Grands Boulevards. Hier een routebeschrijving daarvan. Natuurlijk zijn er ook veel mogeljkheden om gezellig maar ook luxe te overnachten. Wij vergelijken altijd de beste hotelprijzen voor Parijs online.

Na het laatste bezoek is het grootste deel van de selectie op deze pagina vervangen, vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. Deze keer ondermeer met een aantal bruggen en vergezichten.

De fotoselectie begint en eindigt buiten het centrum en verder is, op enkele onvermijdelijke overstapjes na, min of meer een logische volgorde via routes aangehouden. Voor de aparte Frankrijk-pagina klik hier.

 

centrumkaart

Rondom het aloude Lutetia op het Ile de la Cité

metrokaart

Perfect systeem, loop wel bij de goede 'M' naar binnen!

Metro-entrée

In dit geval het Art Nouveau-exemplaar van Porte Dauphine

Versailles

Front van Paleiscom-plex met (r) Chapelle Royale, is laatste (1710) toevoeging van Lodewijk XIV

Versailles

Parterre du Midi, direct achter Paleis

La Grande Arche

In het westen van de as 'La Défense~ Louvre', in deze nieuwe ark past ...

La Défense

... de oude Arc de Triomphe, die hier (goed kijken!) nog net zichtbaar is

Arc de Triomphe

Vanuit het westen, uit 1836 met graf van onbekende soldaat

Avenue de la Grande Armée

Richting La Défense vanaf (50m) Arc de Triomphe

Avenue des Champs-Elysées

Vanaf Arc de Triom-phe, populair terras- en winkelgedeelte richting Concorde

Champs-Elysées

Richting (Obelisk op) Place de la Concorde en Louvre

Place de la Concorde

Tijdens Revolutie de plaats van 1119 exe-cuties, waaronder Lo-dewijk XIV, 8 ha groot met hier ook zicht op La Madeleine

Place de la Concorde

Met Luxor-obelisk (3200 jaar oud), één van de 8 'steden'-beelden (en Eiffel-toren)

Place de la Concorde

Zicht op Dôme des Invalides en Palais Bourbon/Assemblée Nationale

Place de la Concorde

Luxor-obelisk en zicht op Eiffeltoren in avonduitvoering

Vanaf Tuileriëen

Blik op Place de la Concorde met Obelisk en Arc de Triomphe

Arc de Triomphe du Carrousel

Uit 1808, de originele San Marco-paarden zijn weer in Venetië, doorkijk naar Obelisk en Arc de Triomphe

Jardin des Tuileries

Richting Arc de Triomphe du Car-rousel en Musée du Louvre

Jardin du Carrousel

Deel van Tuilerieën bij Arc du Carrousel

Arc du Carrousel

Met doorkijk naar Piramide en Pavillon Sully en (l) Pavillon Richelieu

Musée du Louvre

Piramide van Pei (1989) op Cour Na-poléon met Pavillon Richelieu (l) en Pa-villon Sully (r)

Musée du Louvre

Pavillon Richelieu vanuit centrale hal onder Piramide, zo-wel licht als zicht door piramide

Musée du Louvre

Details van Pavillon Denon, Piramide en een kleine lichtpira-mide vanuit Pavillon Richelieu

Musée du Louvre

Cour Puget, franse beeldhouwers, passage Pavillon Richelieu

Musée du Louvre

Venus van Milo in Pavillon Sully

Musée du Louvre

Piramide en Pavillon Denon bij avond

Palais Royal

Voormalig paleis, nu o.a. Raad van State en Min.v.Cultuur; de tuin ...

Palais Royal

... is een oase van rust biedt blijvende en tijdelijke expo-sities

Palais Royal

Rondom tuin arcaden met aparte winkeltjes, zoals deze voor me-dailles

Bourse du Commerce

Les Halles, vroeger graanbeurs, nu han-del in koffie en sui-ker, ook een wereld-handelscentrum

St.Eustache

Gotische kerk bij Les Halles, de voormalige beroemde markthal-len van Parijs

l'Ecoute

Beeldhouwwerk van De Miller bij St.Eus-tache, Les Halles

Forum les Halles

Gigantisch winkel-centrum met enige musea op plaats van vroegere markthallen, deels ondergronds

Centre Pompidou

Cultureel centrum en museum moderne kunst in wijk Beau-bourg

Place Georges Pompidou

Populair plein voor allerlei kunstenma-kers, hier zicht op Rue St.Merri bij ...

Place Igor Stravinsky

... kerk St.Merry en populair pleintje met bewegende fontein...

Place Igor Stravinsky

... sculpturen van Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely

Musée Carnavalet

Museum rondom his-torie van Parijs in wijk de Marais, hoofdge-bouw uit 1584

Place des Vosges

Centraal in de Marais gelegen symmetrisch 400 jaar oud (toer-nooi-)plein binnen 4x9 huizen, waarin ...

Place des Vosges

... o.a. Kardinaal Richelieu en Victor Hugo hebben ge-woond, onder de arcaden ...

Place des Vosges

... terrasjes en winkeltjes als deze met bric-à-brac

Rue de Rivoli

Oude kapperszaak in de Marais aan deze drukke straat

Hôtel de Ville

19e Eeuwse recon-structie van 17e eeuws stadhuis aan mooi plein (vroeger terechtstellingen)

uitzicht Samaritaine

Op Seine en Dôme des Invalides, Eiffel-toren, Louvre, Pont des Arts en Pont du Carrousel

Eiffeltoren

Hèt symbool van Parijs (uit 1889) vanaf Palais de Chaillot

Eiffeltoren

Pont d'Iéna, Champs de Mars en Ecole Militaire

Eiffeltoren

Van onderaf, bij el-kaar gehouden door o.a. 2.500.000 klink-nagels en wat ijzer

uitzicht Eiffeltoren

Op Champs de Mars, Ecole Militaire, Dôme des Invalides en Tour Montparnasse

uitzicht Eiffeltoren

Op wijk Chaillot (eens een dorp op heuvel) met Palais de Chaillot (uit 1937) en Jardins du Trocadéro

uitzicht Eiffeltoren

Vanaf topplatform (274m) op Arc de Triomphe, Grand Pa-lais en Seinebruggen, w.o. Alexandre III

Eiffeltoren

Lijkt één met de Pont de Bir-Hakeim, maar staat in werkelijkheid bij Pont d'Iéna

Pont de Bir-Hakeim

Dubbele brug voor verkeer (beneden) en metro (boven) vanaf Pont d'Iéna

Pont Alexandre III

Art Nouveau uit 1900 (voor Wereldtentoon-stelling) met blik op Eiffeltoren vanaf Seine

Pont Alexandre III

Zicht op Dôme des Invalides, waarin Tombe Napoleon (zie verderop)

Pont Alexandre III

Met daarachter Pont des Invalides en aansluitend op het ...

Pont de la Concorde

... Grand Palais, gelijk met Pont Alexandre III gebouwd, nu Galeries Nationales

Pont des Arts

Eerste ijzeren brug (1804) van Parijs, tussen Louvre en Institut de France (1688), waarin nu de Académie Française

Pont des Arts

Met Grand Musée du Louvre en Square du Vert-Galant, het uiter-ste puntje van Ile de la Cité

Pont Neuf

Ondanks naam toch de oudste (1607) brug van Parijs, 12 bogen en 175m

Pont au Double

Tussen Ile de la Cité (bij Notre-Dame) en Quartier Latin met zicht op Petit Pont en Pont St.Michel

Pont de l'Archevêché & Pont St.Louis

Verbinden Quartier Latin met Ile de la Cité (aan oostkant Notre-Dame) en Ile St.Louis

uitzicht Samaritaine

Op Ile de la Cité met Concergerie, Sainte-Chapelle en Notre-Dame vanaf dakter-ras warenhuis

Conciergerie

Op Ile de la Cité, tijdens Revolutie wachtkamer voor de guillotine voor 4000 gevangenen, w.o. Marie-Antoinette

Sainte-Chapelle

Kapel uit 1248 met 15e eeuwse ramen rondom, nauwelijks fotografisch vast te leggen pracht van vooral bovenste ka-pel, ga zelf kijken!

Notre-Dame

In wieg van Parijs, Ile de la Cité, vol-tooid 1330, aan de voet het Point Zéro (meetpunt voor alle afstanden in Frank-rijk) op het plein ...

uitzicht Notre-Dame

... Place du Parvis Notre-Dame met ar-cheologische crypte, waarin o.a. overblijf-selen (2000 jr) van huizen van Keltische stam Parisii

uitzicht Notre-Dame

Op ziekenhuis Hôtel Dieu, Conciergerie, Tour St.Jacques, St,Eustache en Sacré-Coeur

Notre-Dame

Gotiek op de grond-vesten van een ro-meinse tempel

uitzicht Notre-Dame

Op Ile St.Louis, Pont de l'Archevêché, Pont de la Tournelle en Pont de Sully

Notre-Dame

Luchtbogen zuidfa-çade en schatkamer vanaf Quai de Monte-bello

uitzicht Notre-Dame

Op Seine met Petit Pont naar Quartier Latin en Pont St.Mi-chel naar St.Germain des Prés

Shakespeare & Co

Geen bezoek aan Pa-rijs zonder 'n bezoek (voor mij de Italiaan-se kast onder trap) in Rue de la Bûcherie

St.Julien le Pauvre

Klein kerkje en één van de oudsten in Parijs (1165 à 1220), sinds 1889 Grieks-Orthodox, nu kamer- en kerkelijke muziek

Place St.Michel

Fontein St.Michel en draak, populaire ont moetingsplaats en hangplek op grens Quartier Latin en St.Germain des Prés

Bouquiniste

Langs de Seine, blijft altijd leuk, deze leest haar eigen handel bij gebrek aan klanten

Musée d'Orsay

Vanaf Seine, voor-malig (1900) Gare d'Orsay (Orléans)

Gare d'Orsay

Station is sinds 1986 museum en i.p.v. rails en perrons is er nu de ...

Musée d'Orsay

... centrale hal met sculpturenallee met o.a. Rodin en ook ...

Musée d'Orsay

... deze 'Les quatre coins du monde' van Carpeaux, verder veel Impressionis-me en Art Nouveau

Musée d'Orsay

Ook in details heel authentiek en bij de tijd gebleven, mijn favoriete museum ...

Musée d' Orsay

... en niet alleen om het even tijdloze uit-zicht als op de Sacré-Coeur vanuit de oost-klok

Musée Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) mijn favoriete beeldhouwer, werkte z'n laatste 9 jaren in dit toenmalige Hôtel Biron, maker van ...

Musée Rodin & Dôme

... veel beroemd ge-worden werken, waar-van de meest beken-de de Denker zal zijn, hier in de tuin met uitzicht op de ...

... des Invalides

... koepel, waaron-der sinds 1861 de laatste rustplaats van Napoleon, een tombe met ZES kisten

Musée de l'Armée

In deel van Hôtel des Invalides over militaire geschiede-nis van stenen tijd-perk tot WO II

St.Germain des Prés

In de gelijknamige wijk, oudste (542) kerk van Parijs, hui-dige gebouw uit 11e eeuw, tegenover ca-fé Les Deux Magots

St.Sulpice

Westfaçade van de-ze enorme kerk uit 1646 met daarvóór de Fontaine des Quatre Points Cardi-naux

Palais Luxembourg

Uit 1631 in gelijkna-mige wijk en park, na Revolutie gevangenis, in WOII hoofdkwartier Luftwaffe en nu zetel Franse Senaat

Place de la Sorbonne

Studentenorkest op het plein vóór la Sor-bonne in deze univer-siteitswijk in Quartier Latin

Panthéon

Uit 1790, gebouwd als kerk nu openbaar ge-bouw met tombes van veel belangrijke Fran-se personen als Vol-taire, Hugo, Zola e.a.

Mosquée de Paris

En Institut Musul-man uit 20-ger jaren in Spaans-Moorse stijl in Quartier Latin

Institut du ...

Opgericht in 1980 door Frankrijk en 20 Arabische landen, wand met licht-schermen, die ...

... Monde Arabe

... via centrale en rand-irisdiafragma's de lichtval regelen, aan Seine bij Jardin des Plantes

centrum-noord

Parc des Buttes-Chaumont uit ca.1860 (op voormalige vuil-nisberg) met zicht op Sacré-Coeur

centrum-noord

Renovatiewijk met grappige details, de 2 werkers links zijn niet echt

Marché aux Puces de St.Ouen

Oudste en grootste vlooienmarkt met meerdere deelmark-ten (zoals deze) bij Porte de Clignancourt

Parc de la Villette

La Géode, 36m door-snede, waarin een rond filmscherm van 1000m2, voor 370 bezoekers, hoort bij Cité des Sciences in dit park

Porte St.Denis

Eens belangrijke toe-gangspoort tot stad, voor mij begin- en eindpunt van een route door 19e eeuw-se passages en Gale-ries, waarvan ...

Passage Verdeau

... hier een gedeelte volgt, deze neo-klas-sieke uit 1847 bij Rue de Provence (antieke camera's en oude ansichtkaarten) en ...

Passage des Panoramas

... één der oudste (1799) passages (stempels en post-zegels) tussen Bou-levard Montmartre...

Galerie des Varietes

... en Rue St.Marc, eigenlijk drie pas-sages, waaronder deze, minder chique dan ...

Galerie Vivienne

... deze galerie met mozaiekvloeren en theesalons tussen la Bourse en de Natio-nale Bibliotheek

Galerie Vero-Dodat

Uit 1824, genoemd naar 2 varkenssla-gers, bij Palais Royal (boeken, poppendok-ter en muziekinstru-menten)

Galeries Lafayette

Warenhuis met cen-traal Art Nouveau-deel uit 1906 aan Boulevard Hauss-mann

Galeries Lafayette

Nu verdeeld over meerdere aaneenge-sloten panden en ook een groot dakterras voor fraaie uitzichten, zoals o.a. ...

uitzicht Lafayette

... op la Madeleine, Grand Palais en Eiffeltoren en ...

uitzicht Lafayette

... op Eglise de la Trinité richting Montmartre en ...

uitzicht Lafayette

... achterzijde Opéra de Paris Garnier uit 1875

Opéra de Paris Garnier

Doorsnee van het voorstellingsgedeelte, te zien als 'n soort grote maquette in Musée d'Orsay

Opéra de Paris Garnier

Voorzijde van dit ge-bouw dat ondanks een veelheid aan stij-len en materialen toch een groots ge-heel is

Sacré-Coeur

En Notre-Dame de Lorette vanaf hoek Boulevard Hauss-mann/Rue Laffitte

trompe l'oeil-effect

Op hoek Rue de Provence/Rue de Mogador richting Montmartre

Moulin Rouge

Toeristisch restant van originele nacht-club uit 1885 met de cancan-shows, nu in nogal ranzig deel van Boulevard de Clichy

Montmartre

Place Emile Goudeau met Le Bateau Lavoir, kunstenaarsateliers waar ook Picasso heeft gewerkt en gewoond

Place du Tertre

Erg toeristisch maar je kunt toch nog wel een beetje het dorpsplein zien dat het ooit was

Sacré-Coeur

Uit 1914, de grote koepel is (na de Eif-feltoren) het hoogste punt van Parijs, hier met beeld van Jean-ne d'Arc

Sacré-Coeur

Door de hoge ligging en witte kleur vanaf vele punten uit de stad te zien, maar ook andersom zijn er bij mooi weer ...

uitzicht Sacré-Coeur

... prachtige uitzichten en ligt Parijs met veel herkenbare punten als een plattegrond vóór je

Père Lachaise

Ook op een heuvel en ook met een plat-tegrond ligt dit Cime-tière, een dorp op zich en eindpunt voor veel beroemdheden

FIN

Ook eindpunt maar geen beroemdheden in de Catacomben onder Place Denfert-Rochereau

Parijs(120x)76-90-92-95-96-98-00-01-02-03-05-08