rome.startpagina.nl              

                            

                 

amoRoma ~ een italiaans palindroom voor ik hou van Rome en dat geldt voor ons zeker. In ons rijtje favoriete steden moet Rome alleen nog (op het nippertje) de Franse hoofdstad voor laten gaan, hoewel we soms wat twijfelen.

We hebben la Città Eterna ofwel de Eeuwige Stad zo'n vier keer voor kortere of langere tijd bezocht, waaronder in het heilige Millenniumjaar. Bij leven en welzijn zullen hier zeker nog bezoeken bijkomen. We hopen eigenlijk ook daarna geen absolute favoriet te kunnen uitroepen, want de twijfel dwingt ons steeds maar weer naar beide steden terug te keren.
 

  Geen andere stad biedt zoveel rooms-katholieke en romeinse historie en bezienswaardigheden naast natuurlijk alle andere bijzonderheden van deze prachtige stad. Maar die ga ik hier echt niet allemaal opsommen.

Kijk maar naar onderstaande foto's en bezoek ook de aparte pagina voor de regio Lazio, waartoe Rome behoort.
Voor een uitleg over de letters SPQR die men in Rome veel tegenkomt ... klik hier.
Rome, gewoon muntjes in de Trevi fontein blijven gooien en je komt er vanzelf steeds weer terug ... amoRoma

 

regiokaart

van Lazio ofwel La-tium met hoofdstad Rome

centrumkaart

van 'de Eeuwige Stad' op de 7 heuvels

vervoerkaart

van metro en trein binnen groot Rome

Capitool heuvel

Ofwel Campidoglio met Marcus Aurelius tussen de tweeling Castor en Pollux

Capitool heuvel

Palazzo Nuovo aan hetzelfde Piazza del Campidoglio, dáár de hoek om voor ...

Forum Romanum

... dit uitzicht op Boog v. Septimius Severus, Via Sacra, Basilica Ju-lia en Palatijnheuvel

Forum Romanum

Tempel van Saturnus, Via Sacra, Basilica Ju-lia, 3 zuilen Tempel van Castor en Pollux

Forum Romanum

Tempel van Antoni-nus en Faustina aan centrale Via Sacra met Palatijnheuvel

Forum Romanum

Atrium van het Huis van de Vestaalse maagden, daarachter S.Francesca Romana

Forum Romanum

Boog van Titus, van Domitianus ter ere van broer Titus en vader Vespasianus

Palatijn heuvel

Huis van Livia, vrouw van Augustus, op Pa-latijnheuvel, die al werd bewoond in ...

Palatijn heuvel

... 8e eeuw vC, ook in romeinse tijd èn nu nog heel aange-name plek in Rome

Palatijn heuvel

Een deel van Palatijn en monument voor Vittorio Emanuele II vanaf Palatijnheuvel

Palatijn heuvel

Stadion van Domitia-nus, niet bekend of het een publiek sta-dion was of een tuin

Palatijn heuvel

Domus Augustana, privépaleis keizers, binnenplaats met fonteinfundamenten

Palatijn heuvel

Zicht vanaf Domus Augustana op Circus Maximus, ooit voor o.a. wagenrennen ...

Circus Maximus

... voor 250.000 toe-schouwers, bij Domus Augustana en Paleis v.Septimius Severus

Bocca della Verità

Bij Circus Maximus in S.Maria in Cos-medin, bijt vingers af bij leugenaars

Il Vittoriano

Niet echt bescheiden Monument Vittorio Emanuele II voor de Eenwording van ...

Il Vittoriano

... Italië in 1870, hier het Graf van de Onbekende Soldaat bij het Altaar des ...

Il Vittoriano

... Vaderlands, hier 2 van de 4 zuilen bij de voorportalen aan weerszijde van ...

Il Vittoriano

... 't ruiterstandbeeld van Vittorio Emanuele II met uitzicht op Piazza Venezia

Il Vittoriano

Bovengalerij, alleen al de moeite van 't beklimmen waard voor het uitzicht ...

vanaf Il Vittoriano

... op Colosseum en Caesarforum (l), San-ti Luca & Martina (m) en Palatijnheuvel (r)

vanaf Il Vittoriano

Zuil v. Trajanus, Chie-sa del Santissimo No-me di Maria en Mark-ten van Trajanus (r)

Zuil van Trajanus

Uit 113 nC, met scè-nes rondom van veld-slagen, sinds 1587 met beeld St.Petrus

Markten van Trajanus

Daarvóór het Forum van Trajanus aan Via dei Fori Imperiali of Weg v.d. Keizerfora

Markten van Trajanus

Uit 112 nC, complex met 150 winkels en kantoren over meer-dere verdiepingen, ...

Markten van Trajanus

... waar als in een modern winkelcen-trum van alles te koop was

Colosseum

Via de Via dei Fori Imperiali kom je dan terecht bij dit roem-ruchte bouwwerk

Colosseum

Ofwel Ampfitheater Flavium, bouw door Vespasianus gestart in 72 nC en door ...

Colosseum

... zoon Titus vol-tooid in 80, meer dan 50.000 mensen konden kijken ...

Colosseum

... naar gratis voor-stellingen met exo-tische dieren en ge-vechten tussen ...

Colosseum

... gladiatoren, het geheel zou zelfs met zeildoeken overdekt kunnen worden

Boog v.Constantijn

Zou uit 315 zijn ter herinnering aan over-winning op zijn voor-ganger Maxentius, ...

Boog v.Constantijn

... na recent onder-zoek blijkt de Boog 200 jaar ouder en uit tijd Hadrianus

Colosseum

Vanaf park bij resten van Domus Aurea of-wel het Gouden Huis van Nero

Thermen v.Caracalla

Uit 217, deden ca.300 jaar dienst, er konden ca. 1500 mensen ge-lijktijdig baden ...

Thermen v.Caracalla

... was ook 'n soort vrijetijdscentrum, nu locatie voor opera's in de zomer

Scala Santa

Heilige Trap, die Je-zus in huis Pontius Pilatus beklom,bij S. Giovanni in Laterano

San Clemente

Gewijd aan de 4e Paus, 18e eeuwse gevel van deze (op straatniveau) ...

San Clemente

... kerk uit 1108 met Schola Cantorum (kooromheining) uit 6e eeuw

San Clemente

Eén verdieping lager is de onderkerk, een zuilenbasiliek uit 4e eeuw en ...

San Clemente

... nòg een verdieping lager is een romeins woonhuis uit 2e eeuw met Mithras-tempel

S.Maria Maggiore

Diverse bouwstijlen, oorsprong uit 4/5e eeuw met campanile uit 1377

S.Maria Maggiore

Hoofdaltaar met baldakijn uit 1740 met zuilen uit Villa Keizer Hadrianus

Trevi fontein

Uit 1762, oorspronke-lijk eindigde hier de Aqua Virgo, een aquaduct uit 19vC

Trevi fontein

Net na de in 1988 begonnen uitgebrei-de restauratie en schoonmaakbeurt

Trevi fontein

Gooi een muntje over je schouder en je bent verzekerd van een terugkeer

Spaanse Trappen

Uit 1726, populaire 'hangplek' tussen Trinità dei Monti en Piazza di Spagna

Spaanse Trappen

En uitzicht terug op Fontein la Barcaccia (oude schuit) en de luxe Via Condotti

Piazza del Popolo

Fonteinen vanaf het Piazza naar de Pincio-tuinen bij het park Villa Borghese

Piazza del Popolo

Uitzicht terug vanaf balkon van de Pincio-tuinen op het Piazza met de egyptische ...

Piazza del Popolo

... obelisk en S.Maria tweelingkerken bij 't begin van de Corso, komend uit Noorden

Mausoleum Augustus

Uit 28 vC voor urnen met as van keizerlijke familie, later ook an-dere bestemmingen

Castel Sant'Angelo

Vanaf Ponte Vittorio Emanuele II, in 139 nC gebouwd als mau-soleum van ...

Castel Sant'Angelo

... Hadrianus, later ook andere functies als gevangenis, pau-selijke residentie, ...

Castel Sant'Angelo

...nu museum, er is ook nog een ont-snappingsweg van en naar het Vaticaan

Castel Sant'Angelo

Zicht vanaf terras op Pantheon (l), Il Vitto-riano (m), Sant'Agne-se in Agone (r) en ...

Castel Sant'Angelo

... op fiume Tevere ofwel Tiber rivier met het centrum en naar de andere kant de ...

Castel Sant'Angelo

... Ponte Vittorio Ema-nuele II met daarach-ter de Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta

Sint Pieter

Tenslotte vanaf ter-ras van Castel Sant' Angelo zicht op de Sint Pieter met ...

Sint Pieter

... en vanaf Via della Conciliazione, de be-langrijkste toegangs-weg tot het ...

Sint Pieter

... centrum van het rooms-katholieke ge-loof met daarvóór het bekende grote plein

Sint Pieter

Op plaats (Circus v. Nero) waar Petrus in 64 is gekruisigd en begraven, op het ...

Sint Pieter

... graf werd in 324 door Constantijn een basiliek gebouwd, in 15e eeuw gesloopt ...

Sint Pieter

... en herbouwd in 16e/17e eeuw, gevel is uit 1614, basiliek gewijd in 1626

Sint Pieter

Op zondagochtend-en wordt regelmatig H.Mis op het plein opgedragen voor ...

Sint Pieter

... toegestroomde ge-lovigen en toeristen, als dit niet het geval is zegent de Paus ...

Sint Pieter

... om 12.00 uur de menigte vanaf raam bibliotheek, deze foto's zijn uit ...

Sint Pieter

... oktober van 't Hei-lige Jaar 2000, met rondrit Paus Johannes Paulus II op 't plein

Sint Pieter

Zicht op plein en Via della Conciliazione vanaf het altaar na afloop bijeenkomst

Sint Pieter

Linker zijpoort naast trappartij naar voor-hal, met zicht op exterieur koorkapel

Sint Pieter

Bij diezelfde Arco delle Campagne, de traditionele wacht van Zwitserse Garde

Sint Pieter

Heilige Deur, alleen in gebruik in Heilig Jaar (hier in 2000), volgende is in 2025

Sint Pieter

Pietà van Michelan-gelo uit 1499, achter glas, in kapel rechts bij Heilige Deur

Sint Pieter

Baldakijn van Berni-ni vóór H.Stoel van Petrus en boven 't hoofdaltaar op 't ...

Sint Pieter

... Confessio, crypte met graf van Petrus achter glas, verlicht door 95 'eeuwig' ...

Sint Pieter

... brandende olie-lampen, daar ook toegang naar Vati-caanse Grotten ...

Sint Pieter

... met tombes van een aantal Pausen van deze lijst +2006 Johannes Paulus II

Sint Pieter

Bronzen zittende Petrus, 13e eeuw, door aanrakingen gladde rechtervoet

koepel Sint Pieter

Interieur met koepel van Michelangelo bo-ven baldakijn en graf van Petrus

koepel Sint Pieter

Exterieur van koepel, die via lift en trappen toegankelijk is tot on-derkant lantaarn, ...

koepel Sint Pieter

... vanwaar uitzicht op Sint-Pietersplein, Via della Conciliazione, 't Castel Sant'Angelo ...

koepel Sint Pieter

... aan de Tiber, cen-trum met o.a. koepel van Pantheon, Il Vit-toriano en dichtbij ...

koepel Sint Pieter

... de tuinen van het Vaticaan, de kleinste staat ter wereld, waar-toe ook de ...

koepel Sint Pieter

... Vaticaanse Musea behoren, hier zicht-baar met rechts 't dak van Sixtijnse Kapel

Vaticaanse Musea

Dubbele wenteltrap (op- en neergaand) van Momo uit 1932 naar ingang musea

Vaticaanse Musea

Vanaf 1506 onder Paus Julius II, hier plafond Galleria del-le Carte Geografiche

Vaticaanse Musea

Behoren tot belang-rijkste musea ter we-reld nu, hier plafonds van la Biblioteca

Vaticaanse Musea

Beroemd om Stanze van Rafaël en vooral Sixtijnse Kapel (foto-graferen verboden) ...

Vaticaanse Musea

... en kunst uit de re-naissance en griekse, etruskische, egypti-sche en natuurlijk ...

Vaticaanse Musea

... ook romeinse oud-heden. De tuinen en binnenplaatsen van het complex, zoals ...

Vaticaanse Musea

... hier de Cortile Ottagonale van Villa Belvedere, zijn heer-lijk rustig en de ...

Vaticaanse Musea

... moeite waard om even op adem te ko-men van alle indruk-ken en drukte

Vaticaanse Musea

Op ernaar genoem-de Cortile della Pig-na 'n fragment van romeinse fontein ...

Vaticaanse Musea

... vroeger bij oude Sint Pieter, nu vanuit tuinen zicht op de 'nieuwe' Sint Pieter

Tiber rivier

Ponte Vittorio Emanu-ele II en net zicht-baar de koepel Sint Pieter vanaf ...

Tiber rivier

... de autovrije Ponte Sant'Angelo uit 136, drie bogen in midden zijn nog origineel

naar Piazza Navona

Vanaf Tiber door de wijk/rione Ponte met kronkelstraatjes als deze naar ...

Piazza Navona

... dit drukke, dure, mooie en gezellige plein, waarvan de be-bouwing langs de ...

Piazza Navona

... lijnen loopt van 't antieke stadion van keizer Domitianus, de egyptische obelisk ...

Piazza Navona

... in 't midden van de Fontana dei Fiu-mi van Bernini uit 1651, vier reuzen ...

Piazza Navona

... symboliseren de vier toen bekende grote rivieren, hier de Ganges en ...

Piazza Navona

... hier de Nijl, op de andere hoeken de Donau en de Rio de la Plata

Piazza Navona

Fontana del Nettuno ofwel Neptunus uit 1576 van Della Por-ta aan noordzijde

Piazza Navona

Waterspuger van Fontana del Moro uit 1574 van Della Por-ta + 1653 Bernini ...

Piazza Navona

... aan zuidzijde met hier links de Sant' Agnese in Agone van Borromini uit 1657

Pantheon

Mijn favoriete antieke gebouw, uit 125 van keizer Hadrianus, aan Piazza della ...

Pantheon

... Rotonda met Fon-tana del Pantheon met obelisk Ramses II, vele functies en ...

Pantheon

... plunderingen over-leefd, hoogte en dia-meter koepel zijn ge-lijk (43,3m), enige ...

Pantheon

... licht komt door het Oculus, met wat goe-de wil als fotocamera te zien, het beeldmerk van deze website !

Area Sacra

Ook Kattenforum ge-noemd, resten 4 oud-ste tempels en Curia, waar Julius Caesar in 44 vC werd vermoord

S.Maria Trastevere

1e Christelijke gods-huis van Rome, be-gin bouw 221, ver-nieuwing 1143, het centrum van de ...

S.Maria Trastevere

... oudste volkswijk Trastevere (=andere kant Tiber), briefjes voor S.Franciscus

Fontana Paola

Herdenkt de herope-ning in 1612 van een aquaduct uit 109 nC, gelegen op heuvel ...

Janiculum heuvel

... met populair wan-delpark, monumen-ten voor Garibaldi en fraaie uitzichten ...

Janiculum heuvel

... over Rome met de vele kerken, het ove-ral zichtbare Vittoria-no en het Pantheon

Tiber eiland

Vanonder Ponte Ces-tio uit 46 vC zicht op Ponte Rotto (Kapotte Brug) uit 179 vC en ..

Tiber eiland

... terug op 't eiland met (L naar R) Ponte Rotto, Ponte Cestio, ziekenhuis 'Fatebene-fratelli', S.Bartolomeo (10e eeuw) en Ponte Fabricio (62 vC), oud-ste brug van Rome

Rome(120x)91-97-00-01