umbrie.startpagina.nl 

           
                                     
 

     


Een wat meer bescheiden regio dan bijvoorbeeld buur Toscane en zeker rustiger en gemoedelijker met even prachtige stadjes. Bijna altijd op een heuvel gelegen als o.a. Orvieto, Gubbio, Spoleto, Spello, Trevi, Todi, Assisi en natuurlijk hoofdstad Perugia.
De aardbevingen van 1997 hebben helaas hun sporen nage-laten. Wij hebben de streek bezocht zowel vůůr als nŠ die aardbevingen en waren ontdaan van de gevolgen daarvan. Natuurlijk in de eerste plaats voor de mensen zelf, maar meer

 
zichtbaar waren de vernielingen Ťn de vrijwel onmiddellijk opge-starte herstelwerkzaamheden. Goed te horen dat bijvoorbeeld de Basilica di San Francesco in Assisi sinds 2004 grotendeels schijnt te zijn hersteld. Voor wie de ravage gezien heeft lijkt dat onvoorstelbaar.
Een tip voor wat onschuldiger natuurgeweld ... ga (met stevige wandelschoenen) naar de Cascata delle Marmore, spectaculaire watervallen bij Terni. Voor de beste bezoektijden en bijzonder-heden klik op Bella Umbria hierboven.

UmbriŽ

regiokaart

Lago Trasimeno

Vanaf San Feliciano (di Magione), aan de rand van dit meer

Lago Trasimeno

Met zicht op ťťn van de 3 eilanden, het Isola Polvese

San Feliciano

Onze verblijfplaats, klein dorp met hier het enige kerkje ...

San Feliciano

... en vlakbij de eni-ge gelateria voor de religieuze verfrissing

San Feliciano

Herdenkingsceremonie voor gevallenen van alle oorlogen

Panicale

Centrale plein van dit middeleeuwse stadje ten zuiden van het ...

Panicale

... Lago Trasimeno met nog veel origi-nele delen

Perugia

Omgeving van deze prettige regiohoofd-stad, centrum bereik-baar via roltrappen ...

Perugia

... Úf o.a. via deze Ar-co Etrusco, rechts=Pa-lazzo Gallenga, Uni-versitŗ per Stranieri

Perugia

Palazzo dei Priori uit 12/13e eeuw aan kant Corso Vannucci

Perugia

Interieur van Duomo, Cattedrale di San Lorenzo uit 15e eeuw

Perugia

Corso Vannucci, be-langrijke centrum-straat, door het ...

Perugia

... Centro Storico op 500m hoogte, waar elders kun je met ...

Perugia

... roltrappen (of de-ze middeleeuwse) dwars door etrus-...

Perugia

... kische, romeinse, romaanse en goti-sche architectuur?

Perugia

Galleria van Prefet-tura aan Piazza Car-ducci naar ...

Perugia

... zicht op San Do-menico (l) en San Pietro (m)

Gubbio

Palazzo dei Consoli uit 1336 op fundering van 2 verdiepingen ...

Gubbio

... verbindt verschil-lende wijken, op 15 mei start hier de jaar-lijkse en beroemde ...

Gubbio

... Corsa dei Ceri, een religieus/folklo-ristisch wedstrijd, 3 grote houten ...

Gubbio

... cylinders met hei-ligenbeelden worden naar Chiesa di Sant' Ubaldo gedragen

Assisi

Basilica di San Fran-cesco, start bouw in 1228, hier in 1997 vůůr de rampzalige ...

Assisi

... aardbeving, waar hier in 1998 hard aan wordt gerestaureerd, veel onherstelbaar ...

Assisi

... maar hier in de benedenkerk (met ook de crypte van San Francesco) ...

Assisi

... lijkt de schade aan fresco's en bouw toch minder erg dan in de bovenkerk

Assisi

Piazza del Comune met Palazzo dei Priori met o.a. Pinacoteca Comunale en daar ...

Assisi

... tegenover de Tem-pio di Minerva uit 1e eeuw vC, sinds 17e eeuw voorgevel van Chiesa di Santa Maria

Assisi

De ook zwaar door de aardbeving van 1997 beschadigde Chiesa di Santa Chiara, vanuit ...

Assisi

... een van die kron-kelende middel-eeuwse straatjes, hier met een 'ape' ofwel werkbij

Assisi

Rocca Maggiore, rond 1100 gebouwd voor duitse keizer Frederik II en vanaf hier ...

Assisi

... mooie uitzichten op stad en omgeving. bereikbaar via weg omhoog vanaf ...

Assisi

... Piazza del Comu-ne, ongeveer bij de-ze Torre Civica uit de 13e eeuw

Assisi

Zicht op Duomo di San Rufino (l) en Ba-silica di Santa Chiara (r) vanaf la Rocca

Spello

Porto Consolare uit periode keizer Augus-tus aan het eind van Via Consolare

Spello

Een van de middel-eeuwse steegjes naar het Belvedere en romeins amfitheater

Trevi

Via olijfboomgaarden naar dit stadje op de Monte Serano, met prominent in zicht ...

Trevi

... de Duomo di San Emiliano uit 1100 op het hoogste punt van de stad

Trevi

Denk aan de siesta-tijd, want de meeste deuren in ItaliŽ zijn dan gesloten

Spoleto

Ponte delle Torri uit 14e eeuw, 80m hoog aquaduct met 10 bogen en zicht ...

Spoleto

... op la Rocca Al-bornoz, pauselijk fort uit 1364 en vooral natuurlijk ...

Spoleto

... fraaie uitzichten vanuit het enige venster op het dal van de Tessino ...

Spoleto

... en het wijdse um-brische heuvelland-schap rondom deze fraaie stad

Spoleto

Duomo ofwel Catte-drale di Santa Maria Assunta uit 1227, de campanile uit 11e ...

Spoleto

... eeuw is opgetrok-ken uit romeinse res-tanten, de 5-bogige renaissancistische ...

Spoleto

... portico is ervůůr gezet in 1504, hier zicht vanuit de portico op het domplein

Cascata delle Marmore

Vlakbij Terni en de N209, ontstaan door kanalisatie in 271 vC

Cascata delle Marmore

Gebruikt voor ener-gieopwekking, hier op de langzame ...

Cascata delle Marmore

... en hier op de snelle stand, 165m hoog in 3 delen

Cascata delle Marmore

Een prachtig natuur-spektakel maar al-leen op vaste ...

Cascata delle Marmore

... tijden te zien, via fraaie wandelroutes ook van zeeeeer ...

Cascata delle Marmore

... dichtbij te bewon-deren, met of zonder regenboog, voor ...

Cascata delle Marmore

... tijdschema's zie onder bovenstaande 'Bella Umbria'-link

Todi

Volgens onderzoek amerikaanse univer-siteit de meest leef-bare stad ter wereld

Todi

Piazza del Popolo en hoog gelegen Duomo uit 12/14e eeuw met daar tegenover het ...

Todi

... Palazzo dei Priori (r) 13e eeuw, Palazzo del Popolo (m) 1233 en (l) Palazzo del ...

Todi

... Capitano uit 1290, verder een paar im-pressies van het Centro Storico van ...

Todi

... deze stad op een heuvel boven het Ti-berdal van romeins-etruskische origine

Orvieto

Op een 300m hoog plateau gelegen, be-reikbaar met kabel-baan en roltrap

Orvieto

Duomo, 300 jaar bouw vanaf 1290, voorgevel met bronzen deuren

Orvieto

Duomo, Cappella del Corporale, fres-co's over 'Wonder van Bolsena' ...

Orvieto

... waarbij bloed uit 'n hostie druppelde, hier het reliquiarium met het altaardoek

Orvieto

Duomo met de ka-rakteristieke zwart-witte stroken van basalt en tufsteen

Orvieto

Hetzelfde tufsteen waaruit het plateau bestaat en dat in het oude centrum ...

Orvieto

... is gebruikt, bui-ten het plateau zijn etruskische necro-poli te bezoeken ...

UmbriŽ

... met grafkamers in tufsteen en ligt de rest van UmbriŽ op u te wachten

UmbriŽ(66x)97-98-01